အရိေမတၱယ်ဘုရား ဘယ္အခ်ိန္ပြင့္သလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/13/2014 01:30:00 PMေမး- အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပြင့္ မွာလဲဘုရား။ အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာကပ်က္မွာလား၊ မပြင့္ေသးခင္ ပ်က္မွာလားဆုိ တာသိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။
ေမသက္လိႈင္(လား႐ိႈး)

ေျဖ- ဒါမေျပာမီ တစ္ကမၻာရဲ႕သက္တမ္းကုိ ပထမေျပာ ပါမယ္။ ဒါေျပာမယ္ဆုိရင္ အသေခၤ်ယ်ဆုိတဲ့စကား ကုိ အရင္ေျပာရမယ္။ အသေခၤ်ယ်ဆုိတာ မေရမတြက္ ႏိုင္တာကုိ ေျပာတာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္အေနာက္က သုညေပါင္း ၁၄ဝ ရွိတဲ့ကိန္းဂဏန္းကုိ 'အသေခၤ်ယ်' လို႔ေခၚပါတယ္။ လူတုိ႔ရဲ႕သက္တမ္းဟာ အသေခၤ်ယ် သက္တမ္းကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆယ္ႏွစ္သက္တမ္း အထိ ဆုတ္ယုတ္လာပါတယ္။ ဒါကုိပဲ 'ဆုတ္ကပ္'လို႔ ေခၚပါတယ္။ ထုိဆယ္ႏွစ္သက္တမ္းကုိ ေရာက္တဲ့အ ခါ ကပ္ႀကီးသုံးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ လူအမ်ားေသေက်ပ်က္စီးၾကရပါတယ္။ ၾ<ြကင္းက်န္ရစ္တဲ့ အခ်ဳိ႕ လူမ်ားဟာ သံေဝဂရၿပီး ကုသုိလ္တရားမ်ား တုိးပြား ေအာင္ အားထုတ္လာၾကရာကေန တျဖည္းျဖည္းအ သက္တမ္း ျပန္ရွည္လာပါတယ္။ ဒီလို တျဖည္းျဖည္း ရွည္လာရာ အသေခၤ်ယ်တုိင္အထိပါပဲ။ ဒါကုိ 'တက္ ကပ္'လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဒီလိုအသေခၤ်ယ်တမ္းမွ ဆယ္ႏွစ္တမ္း၊ ဆယ္ ႏွစ္တမ္းမွ အသေခၤ်ယ်တမ္း တုိင္ေအာင္ တက္ကပ္+ ဆုတ္ကပ္တစ္စုံကုိ ''အႏၲရကပ္တစ္ကပ္''လို႔ ေခၚပါ တယ္။ ဒီလိုအႏၲရကပ္ေပါင္း ၆၄ ကပ္ဟာ ဒီဘဒၵကမၻာ ရဲ႕သက္တမ္းပါပဲ။ ဒီဘဒၵကမၻာမွာ အႏၲရကပ္ ၆၄ ကပ္ အနက္ အ႒မ(၈)ကပ္ေျမာက္မွစၿပီး ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူၿပီး နဝမ(၉)ကပ္ေျမာက္မွာ ေကာဏ ဂုံဘုရား ပြင့္ေတာ္မူပါတယ္။ ဒသမ(၁ဝ)ကပ္ေျမာက္ မွာေတာ့ ကႆပဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဧကာဒသမ (၁၁)ကပ္ေျမာက္မွာ ေဂါတမဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အတြက္ အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္က ဒြါဒသမ
(၁၂)ကပ္ ေျမာက္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။
(အာဒိကပၸက်မ္း/၁၄၇-၁၄၈)

မွန္နန္းရာဇဝင္မွာေတာ့ အႏၲရကပ္ ပထမ ကပ္မွာ ကကုသန္ဘုရား၊ ဒုတိယကပ္မွာ ေကာဏဂုံ ဘုရား၊ တတိယကပ္မွာ ကႆပဘုရား၊ စတုတၴကပ္ မွာ ေဂါတမဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၾကတဲ့အတြက္ အရိေမတၱ ယ်ဘုရားက ပၪၥမေျမာက္အႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူပါ မယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။
(မွန္နန္းရာဇဝင္/ပ-တြဲ ၅၄-၇)

ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔ အ ျခားဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း ေဂါတမျမတ္စြာဘု ရားဟာ စတုတၴအႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူေၾကာင္း မိန္႔ ဆုိထားတဲ့အတြက္ အရိေမတၱယ်ဘုရားဟာ ပၪၥမအႏၲ ရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမွာပါ။ ၾ<ြကင္းတဲ့ကမၻာမ်ားမွာေတာ့ ဘုရားပြင့္တဲ့ အႏၲရကပ္မ်ားကေတာ့ ဆုိခဲ့ၿပီးတဲ့အတုိင္း တထစ္ခ် မွတ္ယူလို႔မရပါ။ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႏၲရကပ္ မွာ ပြင့္ေတာ္မူၾကမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ဒီဘဒၵကမၻာမွာ ပြင့္ေတာ္ မူမယ့္ဘုရားရွင္မ်ားက ကကုသန္၊ ေကာဏဂုံ၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာပ်က္မွာျဖစ္တဲ့အ တြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာ ပ်က္ပါမယ္။


Yangon Media Group