ယေန.သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္၊ ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ.မွအင္အားသုံး ဖယ္ရွားမႈတစ္ခုၿဖစ္ပြားရာ ၿပည္သူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းတားဆီးကန္.ကြက္မႈၿဖစ္ပြား။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/13/2014 06:20:00 PM
ယေန. သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္၊ ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္တြင္ ဘာသာၿခားလူမ်ိဳးတစ္ဦး
တရားရုံးမွ အႏိုင္ဒီဂရီရမႈအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀) ေက်ာ္ေနထုိင္လာခဲ့ႀကသည့္
ေနအိမ္(၆၂)လုံးအား ရဲတပ္ဖဲြ.၀င္မ်ားမွ အင္အားသုံးဖယ္ရွားရန္ ေရာက္ရိွ
လာသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္ေနၿပည္သူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကန္.ကြက္မႈၿဖစ္ပြားခဲ့
ေႀကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္၊ ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္အတြင္းေၿမေနရာတစ္ခုတြင္
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကဦးမုိဟာမက္ဟာရွင္အာရစ္(ခ) ဦးမာမြတ္ ပုိင္ဆုိင္အမည္
ေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းအဆုိ္ပါ လူမ်ိဳးၿခားပုဂၢိဳလ္မွ ႏိုင္ငံၿခား
သုိ.ၿပန္သြားခဲ့ၿပီး၊ အပိုင္ေပးခဲ့သည္ဆုိေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
အဆင့္ဆင့္ၿဖင့္ ေနာက္ဆုံး ေဒၚအုန္းခင္(ခ)ေဒၚခ်ိဴတီ ဆုိသူ၏ သားၿဖစ္သူ
ဦးသန္.ဇင္ဆုိသူမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ေနထုိင္လာခဲ့ႀကသူမ်ားအေပၚ တရားစဲြဆုိလ်က္၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တဖက္သတ္အႏိုင္ဒီဂရီ ရရိွခဲ့ၿပီး၊
ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္က်ဴးးေက်ာ္သူမ်ားအားဖယ္ရွားရန္ဟုဆုိကာ ရဲတပ္ဖဲြ.၀င္အင္အား ရာခ်ီၿဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္လာေရာက္ ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစား
ေနခဲ့ၿဖင္းၿဖစ္သည္ဟု အဆုိပါရပ္ကြက္ေနၿပည္သူတစ္ဦးမွေၿပာႀကားခဲ့
ပါသည္။
သတင္းဓါတ္ပုံ- Linn Kon

ယေန. (၁၃-၆-၂၀၁၄) ေန.လည္ ၁၁ နာရီခန္.တြင္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ.၀င္
အင္အား (၂၀၀)ခန္.သည္ အၿပန္အလွန္အမႈၿဖစ္ပြားေနေသာသဃၤန္းကၽြန္း
ၿမိဳ.နယ္၊ ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္သုိ.ေရာက္ရိွလာၿပီး အတင္းဖယ္ရွားရန္ ႀကိဴးစားခဲ့သည့္အေပၚ ရပ္ကြက္ေနၿပည္သူမ်ားမွမခံမရပ္ႏိုင္သၿဖင့္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္တရားရုံးသုိ. ဥပေဒႏွင့္အညီ သြားေရာက္တင္ၿပ
ေလွ်ာက္ထားရာေန.လည္(၁၂း၁၅)တြင္ တရားရုံးမွ မူလအႏိုင္ရ
အမိန္.ဒီဂရီက ၿပန္လည္ဆုိင္းငံတားၿမစ္ေႀကာင္း ႏႈတ္မိန္.ေပးလ်က္ (၂၆-၆-၂၀၁၄) ေန.တြင္ တရားႏိုင္-တရားရွဴံးတုိ.မွရုံးေတာ္သုိ. အၿပန္အလွန္
ၿပန္လည္ တင္ၿပႀကရန္ အမိန္.ေပးခဲ့ေႀကာင္း သိရိွရပါသည္။

ေန.လည္ (၁၂း၁၅ ) မိနစ္ခန္.တြင္ အင္အားသုံးေရာက္ရိွလာေသာ ရဲတပ္ဖဲြ.၀င္(၂၀၀)ခန္.ၿပန္လည္ထြက္ခြာသြားေႀကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။Tomorrow news journal