သီခ်င္း ၁ သန္းေက်ာ္ နားဆင္ႏိုင္မည့္ Prime Music ဝန္ေဆာင္မႈကို Amazon လႊင့္တင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/13/2014 07:36:00 AMAmazon Prime သံုးစြဲသူမ်ား ေၾကာ္ျငာမပါဘဲ အြန္လိုင္းမွ သီခ်င္း ၁ သန္းေက်ာ္ နားဆင္ႏိုင္မည့္ Prime Music အြန္လိုင္းသီခ်င္းဝန္ေဆာင္မႈကို Amazon က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သံုးစြဲသူမ်ားအား playlist မ်ားကို ရွာေဖြနားဆင္ႏိုင္ေစသလို playlist တစ္ခုတြင္လည္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီကို ထည့္သြင္းေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သီခ်င္းအားလံုးကိုလည္း offline အေနျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရိွ နားဆင္ႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္ Amzon သည္ Amazon Cloud Player iOS app ကို Amazon Music အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး interface ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ထားသည့္ ၎ app ကို Prime Music ဝန္ေဆာင္မႈမွ သီခ်င္းမ်ား နားဆင္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Amazon Music app သည္ web interface ႏွင့္ တူညီၿပီး Prime Music မွ သီခ်င္းမ်ားကို မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ download ျပဳလုပ္ကာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမလိုဘဲ နားဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။Amazon ၏ Prime Music ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကုမၸဏီ၏ Prime Instant Video ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ တီဗီ႐ိႈးမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ Amazon သည္ Prime member သန္း ၂၀ အတြက္ သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ တီဗီ႐ိႈးကို ၂ ရက္ အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။Amazon Prime Music ကို လက္ရိွတြင္ Amazon Prime member မ်ားက အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ Prime member ျဖစ္ရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၉ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္သံုးစြဲလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ Amazon ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရက္ ၃၀ အခမဲ့ သံုးစြဲႏိုင္သည္။Ref: MacRumours Internet Journal