78လမ္း၃၁'၃၃ၾကား မႏၱေလး တြင္ ယခုကဲ႔သို႔ ပညာကို သင္ယူေနၾကရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 03:24:00 PM


ၾကည္႔တက္ ျမင္တက္သူမ်ား ရႈျမင္ႏိုင္ရန္ပါ မျမင္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္သိ

ေအာင္မ်ေ၀ေပးလိုက္ပါ

ျမန္မာျပည္ပညာေရးစနစ္ အမွန္စင္စစ္ တိုးတက္ေနၿပီ

မ်ားျပားလွေသာ ၀န္မင္းမ်ား ၁၀၀ ပါးခန္႕ရွိေသာ ၀န္မင္းမ်ား ျမင္ႏိုင္

ေအာင္ပါ
မႏၱေလး သတင္း ပံုရိပ္မ်ား