ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလ်င္ က်ပ္ ၉၉၀ ျဖစ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 03:24:00 PM


(သမ၀ါယမဘဏ္၏ ေငြလဲစင္တာတြင္ ေငြလဲလႇယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္)
ႏို၀င္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္မႇ စတင္၍ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလႇယ္မႈႏႈန္းတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးမႇာ တက္ရိပ္ျပလာၿပီး ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလ်င္ က်ပ္၉၉၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟို ဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရႇိထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလႇယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရႇိထားသည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ႏႇင့္ ျပင္ပေစ်းကြက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမႇ သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မႇ ၈ ရက္ထိ သိမ္ျဖဴ ေငြလဲေကာင္တာတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ တန္ဖိုးမႇာ ေရာင္းေစ်း ၉၇၅ က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၆၇ က်ပ္၀န္းက်င္ တြင္ရႇိေနၿပီး ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းတြင္ အေမရိကန္တစ္ ေဒၚလာတန္ဖိုးမႇာ ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၉၇၀၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၆၉ က်ပ္၀န္းက်င္ တြင္တည္ရႇိ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္မႇစတင္၍ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလႇယ္မႈႏႈန္းတြင္ သိမ္ျဖဴေငြလဲေကာင္ တာ၌ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုး ေရာင္းေစ်း ၉၈၂ က်ပ္၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၇၂ က်ပ္၀န္းက်င္သို႕ စတင္ျမင့္တက္လာ ၿပီး ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းတြင္ အေမရိကန ္တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမႇာ ေရာင္းေစ်းက်ပ္ ၉၈၀၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၇၂ က်ပ္၀န္းက်င္သို႔ ေရာက္ရႇိ လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလအတြင္း တက္ရိပ္ျပလာေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးသည္ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္မႇ ၂၇ ရက္ ၀န္းက်င္တြင္ သိမ္ျဖဴ ေငြလဲေကာင္တာေရာင္းေစ်း ၈၈၅ က်ပ္မႇ ၈၈၇ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ရႇိလာခဲ့ၿပီး ျပင္ပ ေစ်းကြက္တြင္မူ အဆိုပါ ရက္မ်ားအတြင္း တစ္ေဒၚလာေရာင္းေစ်းမႇာ ၈၈၉ က်ပ္၀န္း က်င္သို ့ ေရာက္ရႇိလာျခင္းႏႇင့္အတူ တရား၀င္ေငြလဲေကာင္တာ၏ ေငြလဲႏႈန္းထက္ တစ္က်ပ္ ပိုလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမႇာ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၈၂ က်ပ္သတ္မႇတ္ထားၿပီး သိမ္ျဖဴေငြလဲေကာင္တာတြင္ (နံနက္ ၁၁ နာရီ အဖြင့္ေစ်း) အေမရိကန္တစ္ ေဒၚလာတန္ဖိုးမႇာ ေရာင္းေစ်း ၉၈၈ က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၇၈ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ရႇိေနၿပီး ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းတြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမႇာ ေရာင္းေစ်း ၉၉၀ က်ပ္၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၈၈ က်ပ္၀န္းက်င္ သို ့ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲလႇယ္မႈႏႈန္းသည္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ဒၚလာ ၁၀၀၄ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ေနာက္သံုးလေက်ာ္ အတြင္း အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပင္ပေငြလဲ လႇယ္မႈႏႈန္းေရာင္းေစ်းက်ပ္ ၉၉၀ ၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၈၈ က်ပ္၀န္းက်င္သို ့ ျပန္လည္ ေရာက္ရႇိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိန္းေက်ာင္းမႈ ရႇိသည့္ ႏႈန္းရႇင္ေငြလဲႏႈန္းစနစ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈၁၅ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းသာရႇိရာမႇ ယခု ၁၉ လအၾကာ ကာလအတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၇၅ က်ပ္ ေက်ာ္အထိ ေစ်းႏႈန္းဆက္လက္ ျမင့္တက္လ်က္ရႇိသည္။

တရား၀င္ ေငြလဲလႇယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို အေျခခံ၍ သိမ္ျဖဴေစ်းကြက္ လက္လီေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ Reference Rate ၏ + ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏႇင့္ - ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဘာင္အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း AD လိုင္စင္ရ ဘဏ္မ်ားအၾကား Interbank Market တြင္ လက္ကား ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ Reference Rate ၏ + ၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း ႏႇင့္ - ၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဘာင္အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group