အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျပဳလုပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 12:19:00 PM


မအူပင္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

မအူပင္ခ႐ိုင္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သိုက္ကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ျပည္သူ မ်ားသည္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို မအူပင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီ အခ်ိန္ က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ပြဲတြင္ သိုက္ကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသိန္းေဇာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတာ၀န္အား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သျဖင့္ သိုက္ကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္း ရွိ ျပည္သူ အမ်ားစုက ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအား ဦးသိန္းေဇာ္ကိုသာ အလိုရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ ျမင့္အား အလိုမရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar