သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆုိင္းပါက စိန္ေခၚမႈ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 07:52:00 PM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

သစ္အလံုးလုိက္ တင္ပုိ႔မႈရပ္ဆုိင္းပါက ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
စိန္ေခၚမႈႏွစ္ခုကို အဓိက ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယ ဥကၠဌဦးဘာဘာခ်ိဳက
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယံဟုိတယ္တြင္
က်င္းပသည့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာညီလာခံတြင္
ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၄ခုဧၿပီလမွ စတင္ကာ သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈအား အျပည့္အဝပိတ္ပင္ သြားမည္
ျဖစ္ၿပီး သစ္ အေခ်ာတင္ပုိ႔မႈကို သာခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ရာ
ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (Certificate)ႏွင့္ တရားဝင္ ျဖစ္မႈ(Legality) ကဲ့သို႔ေသာ
ေစ်းကြက္သစ္၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
မႈမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ ႏွစ္ခုျဖစ္လာမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ျမန္မာသစ္ေတာ ေတြဟာ တစ္ခုမွ တရားဝင္မျဖစ္ေသး
ပါဘူး” ဟု ဦးဘာဘာခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္အေခ်ာထည္ေစ်းကြက္သစ္ျဖစ္လာမည့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၎တုိ႔ထံတင္ပို႔မည့္ သစ္
အေခ်ာထည္ ပစၥည္းမ်ားမွာ တရားဝင္သစ္ျဖစ္မွသာ တင္
သြင္းခြင့္ျပဳမည္ဟု မတ္လအတြင္းက ဥေရာပ ပါလီမန္က ကန္႔သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္
ျပဳေရး ေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ဦးေရႊေက်ာ္က ဆုိသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာမႈေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္
ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အျပင္ တျခားရႈေထာင့္မ်ားစြာျဖင့္ သံုးသပ္ကာ
EUက တရားဝင္သစ္ ျဖစ္မႈအား သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးတင္မိုးက ရွင္းျပသည္။

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔တင္ပို႔မည္ဆုိပါက တရားဝင္ သစ္ျဖစ္ပါကလည္း Forest Law Enforcement Governance
and Trade- FLEGT ကဲ့သို႔ေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား လိုအပ္ ေသးေၾကာင္း၊ သစ္ထုတ္ လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အား အလုပ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္
ကာကြယ္မႈမ်ား အျပည့္အဝေပး မႈရွိမရွိကုိလည္း ၾကည့္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။

“ဥေရာပကို ပို႔ႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား
ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ သစ္ေတြက တရုတ္နဲ႔ အိႏိၵယကိုပဲ
စီးဝင္သြား မွာပဲ” ဟု ဦးတင္မုိးက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ရန္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃-
၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၃၀၆၃၄၀ကုဗ
မီတာႏွင့္ သစ္မာ ထုတ္လုပ္မႈ ၁၄၀၅၅၆၀ ကုဗမီတာ ရွိရာမွ
လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကၽြန္းသစ္ ၁၀၈၁၂၀ကုဗမီတာႏွင့္
သစ္မာ ၁၂၀၇၃၄၀ ကုဗမီတာသို႔ ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ဆင့္က
ေျပာၾကားသည္။

ေရးသားသူ-ဥာဏ္လင္းထက္
တည္းျဖတ္သူ-နီတိုး

Credit To >People power

Photo Credit To >Eleven Media Group