တည္ေနရာကုိ လမ္းၫႊန္ေပးမယ့္ ဂ်က္ကက္အက်ႌ လာေတာ႔မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 07:36:00 PM


ဆစ္ဒနီ အေျခစုိက္ ဒီဇုိင္းအဖဲြ႕တစ္ခုမွ တီထြင္ခဲ႔သည္႔ မိမိသြားလုိေသာ တည္ေနရာ၏ ေျမပုံကုိ ကူညီလမ္း ညြန္ေပးႏုိင္ေသာ ဂ်က္ကက္အက်ီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ Gadget နည္းပညာ တစ္ခုအျဖစ္ ေရပန္းစားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ အထင္ကရ ၿမိဳ႕ေနရာမ်ားသုိ႔ လည္ပတ္လုိသူမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ ခရီးေ၀းသြားလုိသူမ်ားအတြက္ အထူးအသုံး၀င္မည့္ အဆုိပါဂ်က္ကက္အက်ီသည္ တည္ေနရာျပ စနစ္ကုိ သုံးစဲြထားၿပီး အက်ႌလက္မ်ားတြင္ တည္ေနရာျပယူနစ္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ မီးအလင္းေရာင္မ်ား ပါရွိ သည္။ Wearable Gadget တခုလည္း ျဖစ္လာသည္႔ ဂ်က္ကက္အက်ႌသည္ ကားေမာင္းသြားေနသည့္ အခါျဖစ္ေစ၊ ဆုိင္ကယ္ စက္ဘီးႏွင္႔ အျခားေသာ ခရီးလမ္းစဥ္တုိ႔အတြက္ျဖစ္ေစ တုန္ခါရင္း အလင္းေရာင္ ျပသ အခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေျမပုံကုိ မဖတ္႐ႈႏုိင္သူမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပေစသည္။

တီထြင္သူ ဒီဇုိင္နာ ဘီလီ၀ါးတားေဟာက္စ္က အီလက္ထေရာနစ္ ဆားကစ္ႏွင့္ LED မီးသီးမ်ားကုိ အက်ႌ လက္အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းခဲ႔ရၿပီး လုိအပ္သည့္ေျမပုံမ်ား တြင္ ၾသစေႀတးလ်ႏုိင္ငံေျမပုံ၊ Footh Square ႏွင္႔ အြန္လုိင္းတြင္ရွိေသာ ေျမပုံပ႐ုိဂရမ္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထည္႔သြင္းထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

Mizzima Burmese