ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းရန္ iPhone ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုက အာမခံ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 07:36:00 PM


ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းႏုိင္ေစရန္ တည္ေနရာျပစနစ္ကုိ အေျချပဳၿပီး တီထြင္ထားေသာ ပ႐ုိဂရမ္ငယ္ တစ္ခုကုိ ယခု ရက္သတၱပတ္အတြင္း လႊင္႔ထုတ္လုိက္သည္။ Hudway အမည္ရွိ ပရုိဂရမ္ သည္ Hudway Team မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အုိင္ဖုန္းသုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ရယူႏုိင္ၿပီး Andriod သမားမ်ားအတြက္မူ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း လႊင္႔ထုတ္ေပးသြားရန္ ရွိသည္။

ကားအတြင္းတြင္ရွိေသာ (Dash-board) သုိ႔မဟုတ္ Stand တစ္ခုေပၚတြင္ အဆုိပါပ႐ုိဂရမ္ကုိ ထည့္သြင္း ထားသည္႔ အုိင္ဖုန္းကုိ တည္ရွိေစကာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လမ္း၊ ၿမိဳ႕၊ ရြာ တုိ႔၏ တည္ ေနရာျပစနစ္ကုိ ၾကည့္႐ႈကာ ေရွ႕လမ္းေၾကာတြင္ ဘယ္ဘက္ေၾကာ လမ္းေကြ႕ရွိသည္၊ ေနာက္ ညာဘက္ လမ္းေၾကာသုိ႔ ေကြ႕ရမည္စသျဖင္႔ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင္႔ ေျမပုံကုိ ႀကိဳတင္သိျမင္ႏုိင္ ေသာေၾကာင္႔ မ်ားစြာ အကူအညီရေစကာ ယာဥ္ေၾကာ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ လြန္စြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပ႐ုိဂရမ္သည္ ေျမပုံစနစ္အတြက္ Google Map ကုိ သုံးစဲြထားသည္။ ညပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ ေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ အထူးဂ႐ုျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ ထားသည္႔အျပင္ မိမိ၏ ေမာ္ေတာ္ကား ေရွ႕ ေလကာမွန္တြင္ပါ ပုံရိပ္ထင္ဟပ္ ေပၚေပါက္ေပးေစမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာ သိပ္သည္းေနေသာ ကာလမ်ဳိးမ်ားႏွင္႔ ရာသီဥတုႏွင္႔ သဘာ၀ေဘးရန္ေၾကာင္႔ လမ္းေၾကာပိတ္ဆုိ႔တတ္သည္႔ အခါ မိမိေမာင္း ႏွင္ရမည္႔ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းကုိ ဂိမ္းကစားသကဲ႔သုိ႔ပင္ ကားေရွ႕မွန္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအေကာင္း ဆုံး ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ အာမခံထားသည္။

Mizzima Burmese