ငွက္ေပ်ာသီး မွ ရရွိေသာအက်ဳိးေက်ဳးဇူးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 07:52:00 PM


(၁) စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခေတြကုိ ေလွ်ာ့က်ေစတယ္။

(၂) အူမႀကီးရွိ အညစ္ေက်းေတြကုိဖယ္ရွားေပးတယ္
အူလမ္းေႀကာင္းကုိ သန္႔ရွင္းေစတယ္။

(၃) ေသြးအားေကာင္းေစတဲ့အျပင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွကာကြယ္တယ္။

(၄) အရုိးဆစ္ေတြ ခုိင္မာေစတယ္ သန္မာေစတယ္။

(၅) ငွက္ေပ်ာသီစားျခင္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ ေလွ်ာ့က်ေစတဲ့ အတြက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္တဲ့သူေတြအတြက္စားသုံးသင့္တယ္။

(၆) အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ ဒူလာပိတ္၊ ဒူလာေျခာက္၊ အမ်ဳိးသမီေတြ အတြက္ မီးယပ္ပိန္ မီးယပ္ေျခာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြကိုေလွ်ာ့က် ေအာင္ တားဆီးေပးတယ္။

(၇) ကုိယ္ခံအား ေကာင္းမြန္ေစတယ္။

(၈) အမ်ဳိးသမီးေတြ ေသြးဆင္းခ်ိန္၊ ဓမၼတာ လာခ်ိ္န္တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ နာက်င္ကုိက္ခဲ ျခင္းကုိ သက္သာေစတယ္။

(၉) ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ေရေကာင္းမြန္ဖြ႔ံၿဖဳိးေစတယ္။

(၁၀)ခႏၶာကုိယ္ အပူခ်ိန္ေႀကာင့္ျဖစ္တတ္တဲ့ အပူကံျခင္း၊
ျပည္တည္နာျဖစ္ျခင္း အစရွိတဲ့ေရာဂါ ေဝဒနာေတြ ငွက္ေပ်ာသီးစား သုံးေပး
ရင္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစတယ္။

စတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ငွက္ေပ်ာသီးကေနရရွိေစပါတယ္။

Ref: General Knowledge
Zuri's Beauty Hub