ဘာသာေျပာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီး ၄၀ ဦးေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းသင့္ပါရဲ႕လား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 04:30:00 PM

အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒအား ကန္႔ကြက္ၾကစဥ္

မင္းမင္း| တနလၤာေန႔၊ ေမလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ဟု ဆုိကာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးရန္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ)၏ တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဥပေဒမ်ား မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္လာေတာ့မည္။

“လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ကို ျပ႒ာန္းေစလိုသည္မွာ “ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဘာသာမ တူသူမ်ား ႏွင့္ လက္ထပ္ရာ၌ အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒ာန္းေစ လိုျခင္း” ဟု သမၼတထံ မဘသကတိုက္တြန္း ထားသည္။

သို႔ေသာ္ တိုက္တြန္းခ်က္သည္ ဗုဒၶ ဘာသာအမ်ဳိးသမီး ၄၀ ဦး အျခားဘာသာ သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္ ဟူေသာ မွတ္တမ္းေၾကာင့္ဟု ေမလ ၁၇ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မဘသက ဆိုသည္။

မဘသက ျပ႒ာန္းေစလိုသည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္လည္း “ဘာသာ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုမွားသံသယ ကင္းေစျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစျခင္းတို႔ျဖင့္ စည္းကမ္း စနစ္တက်ရွိေစရန္” ဟု တိုက္တြန္း ထားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရာေက်ာ္က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္ဟုဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတ၊ သူရဦးေရႊမန္း တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ ၁၅၄ ဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ ၾကားမႈ မရွိေသးေပ။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈသည္ “ေခြးေလးခုန္လို႔ ဖုန္မထပါဘူး” ဟုပင္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ က မိန္႔ၾကားထားသည္။

မဘသက ျပ႒ာန္းေစလိုသည့္ ဥပေဒ မ်ားမွာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုး ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄ ပါ “ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ” ဟူသည့္ အခ်က္ကို အတိအလင္းခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ထားၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ မဘသ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံသည္ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကိုယ္ တိုင္က အတိအလင္း ေျပာထားသည္။

“သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း၊ တည္တံ့၊ ျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးမ်ဳိးအနက္ တည္တံ့၊ ျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ မ်ဳိးကို အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ကိုသာ ေတြ႕ရွိရပါသည္” ဟု ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ယင္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရန္ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေမလ အၿပီး ေရးဆြဲရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ လည္းျဖစ္သူ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္ မွ ေဒၚဒြဲဘူကမူ “ျပႆနာမျဖစ္ခ်င္ လို႔လုပ္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ေပမယ့္ ျပႆနာပိုၿပီးတိုးလာ မွာလည္း သတိထားၿပီးမွ ျပ႒ာန္းသင့္တယ္ လို႔ ျမင္ပါ တယ္” ဟု ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဥပေဒျပဳခြင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌သာ အာဏာ တည္သည္ျဖစ္၍ ကိုယ္စားလွယ္ တို႔၏ ႐ႈျမင္၊ ရပ္တည္ျခင္းသာလွ်င္ အေျဖျဖစ္ပါ လာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဘသက အေၾကာင္းျပထား သည့္ အမ်ဳိးသမီး ၄၀ ဦးေၾကာင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္ပါရဲ႕လား အေျဖသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၌သာ ရိွပါလိမ့္မည္။

Mizzima Burmese