ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္းေအာက္က စာပိုဒ္တစ္ခုပဲလား အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အေရး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 06:09:00 PM


”၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္လြန္ အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို စတင္ေရးဆြဲရာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကို ပိုမိုျမင့္မားေစမယ့္ စီမံခ်က္ေတြကို အေလး ထားၿပီး ထည့္သြင္းဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္” ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန အသစ္ႀကီး၏ အစည္းအေဝးခန္း မတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎စကားကို (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အာဆီယံသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ၾကာအၿပီး ပထမဆံုးလက္ခံရယူခဲ့ရသည့္ အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေနျပည္ေတာ္ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ေမလ ၁၁ ရက္ ေန႔တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ ၂၈ ခ်က္ပါ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္ႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အား နည္း သူမ်ား ၏အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ဟူသည့္ အခ်က္မွာလည္း တရားဝင္ပါဝင္ေနျပန္သည္။
အာဆီယံဥကၠ႒ ျမန္မာအေနႏွင့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အထူးတလည္တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမတိုင္မီ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔ကပင္ သမၼတ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ကနဦး ေျပာၾကားထားခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အတိအက်ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္မေျပာေသးေခ်။
”သမၼတအေနနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေျပာျပၿပီး သေဘာ တူညီမႈရွိရင္ ေၾကညာခ်က္မွာ ထည့္သြင္းအတည္ျပဳမွာပါ”ဟု ၎က အႀကိဳစကားဆိုခဲ့သည္။ထိပ္ သီးအစည္း အေဝးေန႔တြင္ သမၼတအေနႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူမႈလံုၿခံဳေရး ကြန္ရက္ခိုင္မာေစေရး၊ အာဆီယံ သြင္ျပင္လကၡဏာေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္သည့္ လူမႈ အသိုက္အဝန္းထူေထာင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္ေတြ မွ်ေဝ ရာမွာ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဆ တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အေလးထားပံုေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျပန္ရာ ထိုသို႔တိုက္တြန္းရသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ မွာ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရာ ေရာက္ေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု သမၼတက အတိအလင္းေၾကညာခဲ့သည္။ သမၼတအေနႏွင့္ အာဆီယံေဒ သ တြင္း ေခါ င္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား မွာ လက္ရွိျပည္ တြင္း၌ ပင္ မည္မွ်တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈရွိေနၿပီကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအခ်ဳိ႕ က ေထာ က္ျပၾကသည္။
”အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အၾကမ္းဖက္ခံရ တဲ့ ကိစၥကတစ္ခုေလာက္ျဖစ္ေနေသးရင္ေတာင္ ဒါကို မတရားဘူးျဖစ္တယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္”ဟု အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ကြန္ရက္မွ ေဒၚေရႊေရြစိန္လတ္က ၎၏အေတြးကို သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အာဆီယံဥကၠ႒ ျမန္မာ၏ျပည္တြင္း၌ပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ထင္ပါသလား။ အခြင့္အေရးေကာင္းမြန္စြာရရွိရန္ထက္ အခြင့္အေရးမရ သည့္ တိုင္ေအာင္ ပင္ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ဦး စြာ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က သူ႔အျမင္ကို ဆို သည္။
”အခြင့္အေရး မေပးႏိုင္ေသးတဲ့တိုင္ေအာင္ သူတို႔အခြင့္အေရးေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔ မသင့္ေတာ့ဘူး”
ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က သူအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သူကိုယ္တိုင္လိုက္ပါ ကူညီေပးေနခဲ့ရသည့္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံေနရမႈ အေနအထားကို ထပ္ေ လာင္း ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ၏ စကားႏွင့္ ျပန္လည္ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆၾကည့္မည္ဆိုပါက ပိုမိုျမင့္မားေစေရးဟူသည့္ တိုက္တြန္းခ်က္ ပါဝင္ေန ေသာ္လည္း အမွန္တ ကယ္ပင္ျမင့္မားေရးကိုေရွး႐ႈႏိုင္ၿပီေလာ။
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးကိစၥဟုဆိုလွ်င္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿြဥ မ်ားကသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ မ်ားျပားေနၿပီး အစိုးရ၏ပူးေပါင္းမႈ နည္းပါးေနျခင္းက မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ေသြဖည္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္သည္။ အေရးတႀကီးလိုအပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒသည္ပင္ ဘယ္မွာလဲ ဟူ၍ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေမးခြန္းထုတ္သည္။
ထိုသို႔ ေထာက္ျပရျခင္းသည္အစိုးရအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္ မူဝါဒ မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း အက်ဳံးမဝင္ေတာ့သည့္မူဝါဒမ်ား ပယ္ဖ်က္ ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ”ေၾကညာခ်က္ဟာ ေလထဲမွာပဲရွိပါတယ္” ဟုအထက္ပါ စကားမ်ားႏွင့္ဆက္ စပ္၍ ေဒၚခြန္ ဂ်ာက ေဝဖန္စကားဆိုလိုက္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအေရး ပိုမိုျမင့္မားေစရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ ေစရန္ တိုက္ တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္း အေဝးအၿပီး ေျခာက္ရက္အၾကာ ေမလ ၁၇ ရပ္ေန႔တြင္ ကြတ္ ခိုင္ၿမိဳ႕ နမ့္ဂြတ္ေက်းရြာ၌ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီး ငယ္တစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
၎းေနရာသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSPP) တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ မၿငိမ္း ခ်မ္းႏိုင္ေသးသည့္ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး ငယ္ ေျခာက္ေသာင္းေ က်ာ္မွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေနအစားဆင္းရဲစြာျဖင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ ေနထိုင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကား သည္။
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ အသက္ ဖက္ႏွင့္ ထုပ္ေျပးလႊားေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ျပည္ နယ္ ေတာင္ပိုင္း မန္ဝိန္းႀကီး ဒုကၡသည္စခန္းမွ တာဝန္ရွိသူက ဆို သည္။ ထို႔အျပင္ လူေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ခုနစ္ရာေက်ာ္မွာ အိုးပစ္ အိမ္ပစ္ႏွင့္ ထြက္ေျပးေနၾကရၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနရသည္ဟုလည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (UNOCHA) ၏ ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။
အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားသည္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေၾကညာခ်က္ပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားက႑အတြက္ သေဘာတူ ညီမႈ အခ်က္မ်ားကို ေသြဖည္ေနသည့္ ျမင္သာထင္သာရွိေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မႈခင္းစာရင္းမ်ားအရလည္း မုဒိမ္း မႈမ်ား သည္ ႏွစ္ အလိုက္တိုးတက္လာသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ မုဒိမ္းမႈ ၄၃ဝ မႈရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၆၅၄ မႈအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အျဖစ္မ်ားဆံုးအမႈမွာ လည္း မုဒိမ္းမႈပင္ျဖစ္ေနရာ ၁၃ဝ မႈရွိသည့္ လူသတ္မႈထက္ မုဒိမ္းမႈက ၂၂ မႈ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ၁၅၂ မႈႏွင့္ ဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ရန္၊ ၎တို႔အတြက္ ျမင့္မားသည့္ အခန္းက႑ ေပၚေပါက္လာေစေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟူ သည့္ မိန္႔ခြန္းအားေထာက္ျပရန္ အခ်က္မ်ားရွိလာသည္ဟု အမ်ိဳးသမီးအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကဆိုသည္။
”အမ်ိဳးသမီးေတြတင္မက အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ကေလးေတြမွာပါ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြ ႀကံဳေနရတုန္းပဲ” ဟု က်ားမတန္းတူအခြင့္ အေရးဆိုင္ရာကိ စၥမ်ားေဆာင္ ရြက္ေန သူ ေဒၚေမ စံပယ္ျဖဴက ေထာက္ျပသည္။ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အက်င့္သိကၡာႀကီးမားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ လာ ရျခင္း သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ အၾကမ္းဖက္မႈဟုဆိုလွ်င္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားသာ ျဖစ္တတ္ၾက ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနာက်င္ေစမႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ညႇဥ္းပန္းေစာ္ကားမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၆ တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ က်ား၊ မ မည္သူမဆို မိမိဆႏၵျဖင့္ လက္ထပ္ခြင့္၊ အိမ္ေထာင္ ထူေထာင္ ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူၾကမ္းထြက္ေပၚသည္အထိ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအေပၚ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရားဝင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္တူသည္ဟု ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။ သမၼတအေနႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားအား တိုက္ တြန္း မႈသည္ လက္ရွိျပည္တြင္းအေနႏွင့္ မူကြဲျပားေနဆဲျဖစ္သည္ဟု လည္းဆိုသည္။
ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွေဒၚခြန္ဂ်ာက သမၼတအ ေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကိစၥမ်ားတြင္ သိရွိနား လည္သည့္ထက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိသ ည္ဟု လည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပသည္။  ”မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး အမွတ္ယူတဲ့ အဆင့္ေက်ာ္သင့္ပါၿပီ” ၎မွာ ေဒၚခြန္ဂ်ာ၏ မွတ္ခ်က္စကားျဖစ္သည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈအားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရး (စီေဒါ)သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကေလးအခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(CRC) မ်ားမွာလည္း လက္ ေတြ႕ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။
ယင္းကိစၥမ်ားကို တိက်သည့္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးျခင္း ျဖင့္သာ ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ဟု ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က ဆိုသည္။ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္ တင္ ေရးႏွင့္ တိုးတက္ရန္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရအေနႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥတစ္ခုအ ျဖစ္ မျမင္သင့္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲတစ္ခုအျဖစ္ ဘတ္ဂ်က္၌ပင္ ထည့္ သြင္းေရးဆြဲသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ ”ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ သိခ်င္ ရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေတြ တိုးတက္မႈ အေျခ အေနနဲ႔ သံုးသပ္ႏိုင္တယ္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အဝန္းအေျချပ ေျမပံု၌ပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး မ်ား ေခါင္း စဥ္ေအာက္၌ ၎က႑မ်ားကို ဦးစြာထည့္သြင္း ထားခဲ့သည္။
ယင္းေခါင္းစဥ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္း သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြား အခြင့္အေရးမ်ား ကာ ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္၍ တူညီသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရန္ဟူ သည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ပေပ်ာက္ေရးသာမက ကေလးမ်ား၏ အသက္ ရွင္ႏိုင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း သက္ငယ္ မုဒိမ္းမွာ ၈၈ မႈေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ျပန္ရာအာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ မ်ား၏ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား အေပၚ ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေလ့လာသင့္ၿပီဟု အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေထာက္ျပ လာၾကသည္။ ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံ သည္ပင္ လွ်င္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ဘာရီဟာ ဥပေဒကို ၎ႏိုင္ငံတြင္ အသက္သြင္းခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းဥပေဒကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လက္ ထပ္ျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ျခင္း၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ဘာသာေရးအရ ဝတ္ျပဳျခင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရန္ ျဖစ္သည္။
ယင္းပထမ အဆင့္အၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာပါက ဒုတိယအဆင့္ကို အသက္ သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ခိုးယူျခင္းမ်ားအတြက္ အျပစ္ ဒဏ္ႀကီးေလးစြာ ေပးမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ဥပေဒ၏ တတိယအဆင့္ကို ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုရ္အာန္က်မ္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္မိုဟာမက္ ကို ေစာ္ ကား ပါက ေသဒဏ္ေပးခံရမည္ျဖစ္ရာ ေက်ာက္တံုးျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ေသဒဏ္ေပးနည္းျဖင့္ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ဟု ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့ သည္။ ယင္း ဥပေဒသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားသာမက ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္မည္ဟု သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားကိစၥမွာ အေရးႀကီးျဖစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္းမည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္သြားမည္ကိုမူ တိက်စြာမ သိရွိႏိုင္ေ သးေပ။ ”အာဆီယံလူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အဝန္း ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ၊ တာဝန္ရွိသူေတြက ဆက္ၿပီးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ရွိပါလိမ့္မယ္” ဟု အာဆီ ယံၫႊ န္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္လင္းက ေျဖၾကားသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကမူ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလး မ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တရားဝင္ဖိတ္ေခၚေၾကညာခဲ့သည္။သမၼတ၏ ဖိတ္ေခၚ တိုက္ တြန္းခ်က္မ်ားအမွန္ပင္ အထ ေျမာက္လာေစရန္ အခ်ိန္မည္မွ် လိုအပ္ဦးမည္ဟု သင္ထင္ ျမင္မိပါသနည္း။ အမွန္တကယ္ပင္ အာဆီယံဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္အေနႏွင့္ ၎အခ်က္ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္တြန္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္မွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္မွာမူ ဆက္လက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။
သုတလင္း

Popular Myanmar