ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ဦးတည္ေဟာေျပာခ်က္သည္ ေဘာင္ေက်ာ္ေနဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 10:12:00 PM

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
စိန္ေခၚေဟာေျပာျခင္းသည္ ေဘာင္ေက်ာ္ရာ ေရာက္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လိပ္မူ၍ ေမလ
၂၂ရက္က သတိေပးစာ ေပးပို႔ ထားသည္။

ယင္းစာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းတြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ "ကြ်ႏိုပ္တို႔ေတြဟာ
အာဏာမက္ေမာလို႔၊ အထူးအခြင့္အေရး မက္ေမာလို႔၊ ေနရာ မက္ေမာလို႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကို သက္ေသထူလိုက္ပါလို႔ ကြ်န္မက တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ တုိက္တြန္းတယ္ဆုိတဲ့စကားဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ စိန္ေခၚမႈလို႔လဲ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ကြ်န္မ စိန္ေခၚတယ္" စသျဖင့္ ေျပာခဲ့ျခင္းသည္ အေျခခံ
ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဘာင္ကို ေက်ာ္ေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယူဆကာ သတိေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မဇၥၽိမသတင္းဌာန