မီတာအပိုရွိေသာ အိမ္မ်ားအတြက္ ေငြေကာက္ခံေသာပံုစံေျပာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 11:30:00 AMအျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေန သည့္ မီတာတစ္လံုးထက္ ပိုမိုတပ္ ဆင္ထားေသာ အိမ္မ်ားအတြက္  ေငြေတာင္းခံလႊာ တစ္ေစာင္ တည္းေပါင္း၍ ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး မီတာတစ္လံုး လွ်င္ ေငြေတာင္းခံလႊာ တစ္ခုစနစ္ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ေပးေ၀ေရးအဖဲြ႕က ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

‘‘မီတာႏွစ္ခု၊ သံုးခု တပ္ထား တဲ့ အိမ္ေတြမွာ မီတာတစ္ေစာင္ တည္း ထုတ္ေပးလိုက္ရင္ အခု စနစ္က အရစ္က်ေကာက္ခံတဲ့ ပံုစံဆိုေတာ့ မီတာခေတြ အမ်ား ႀကီး ပိုက်သြားမွာစိုးလို႔  ျပည္သူလူ ထုသက္သာသြားေအာင္

မီတာ တစ္လံုးကို တစ္ေစာင္ႏႈန္းနဲ႔ ေျပာင္းထုတ္ေပးဖို႔ ေျပာင္းလိုက္ တာပါ’’ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖဲြ႕မွ ဒု ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ မီ တာခႏႈန္းထားသစ္မ်ား တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚ လာသည့္ ဓာတ္အားခ ေတာင္းခံ လႊာမ်ားတြင္ မီတာတစ္လံုးထက္ ပိုမိုတပ္ဆင္ထားသည့္ အိမ္မ်ား သည္ မီတာအားလံုးအတြက္ ေငြ ေတာင္းခံလႊာတစ္ေစာင္တည္း စုေပါင္းထြက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ မီတာခ အမ်ားအျပားက်သင့္ေန ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈ ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္သံုးမီတာမ်ားမွာ ယူနစ္ ၁၀၀ အထိ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ ၀န္းက်င္ေကာက္ခံၿပီး ယူနစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံ၍ ယူနစ္မ်ား ေပါင္း ေကာက္ေသာေၾကာင့္ ယူနစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သူ မ်ားသြားျခင္း ျဖစ္ သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ တစ္အိမ္တည္း တြင္ မီတာေဘာက္စ္မ်ားစြာ ျဖစ္ ေနေသာ္လည္း အမည္ေပါက္မွာ တစ္ဦးတည္းနာမည္မ်ားျဖင့္သာ ရွိေနတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မီတာေဘာက္စ္ မ်ားေန ရျခင္းသည္ အေမြဆိုင္အိမ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ား တစ္အိမ္တည္းတြင္ စုေပါင္း ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္ အိမ္ငွား မ်ား ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရာ ဘီလ္တစ္ေစာင္တည္း ထြက္ရွိ ပါက အရစ္က်ပံုစံေျပာင္းလဲလိုက္ ခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားစ ရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ဦးေမာင္ ေမာင္လတ္က ဆိုသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ အ ဆိုပါစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး မီတာ တစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြေတာင္းခံလႊာ တစ္ခုစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးအဖဲြ႕မွ ၀န္ထမ္းမ်ား က အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံ ေၾကညာလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ မ်ားထံ ေတာင္းခံထားသည့္ မီ တာခအားလံုးအတြက္ စုေပါင္း ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြေတာင္းခံ လႊာမ်ားသည္လည္း ယင္းစနစ္ တြင္ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ အားခေငြ မေပးသြင္းရေသးသူ မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ မီတာ ႐ံုးတြင္ ဘီလ္ကို ျပင္ဆင္ကာ ေငြ ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ယင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

စုေပါင္းေကာက္ခံလႊာျဖင့္ ဓာတ္အားခေငြေပးသြင္းၿပီးသူ မ်ားအတြက္လည္း လာမည့္ဇြန္ လတြင္ ေတာင္းခံမည့္ ဓာတ္အား ခ၌ ယခုလ ပိုမိုေပးသြင္းေငြမ်ား ကို ခုႏွိမ္ေပးသြင္းေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အိမ္သံုးမီတာခမ်ားကို တစ္ ယူနစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၃၅ က်ပ္ မွ အမ်ားဆံုး ၅၀ က်ပ္အထိလည္း ေကာင္း၊ စက္မႈသံုးမီတာခမ်ား ကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၇၅ က်ပ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၅၀ က်ပ္အထိလည္းေကာင္း ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္၍ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ ရန္ မတ္လ ၁၉ ရက္က က်င္းပ ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိမ္သံုးမီတာမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထား

ယူနစ္ က်သင့္ေငြ(က်ပ္
၁−၁၀၀ ၃၅
၁၀၁−၂၀၀ ၄၀
၂၀၀ ႏွင့္အထက္ ၅၀
လုပ္ငန္းသံုးမီတာမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထား

ယူနစ္ က်သင့္ေငြ (က်ပ္)
၁-၅၀၀ ၇၅
၅၀၁-၁၀၀၀၀ ၁၀၀
၁၀၀၀၁-၅၀၀၀၀ ၁၂၅
၅၀၀၀၁-၂၀၀၀၀၀ ၁၅၀
၂၀၀၀၀၁-၃၀၀၀၀၀ ၁၂၅
၃၀၀၀၀၁ ႏွင့္အထက္ ၁၀၀

သိမ့္သိမ့္စိုး
ထြန္းခိုင္
7day daily