ဂူးဂဲလ္၊ ေကာ့စ္ကိုႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တို႔သည္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္ရွင္မ်ားျဖစ္ဟု ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 10:56:00 AMဂူးဂဲလ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ႏွင့္ လက္လီလက္ကားကုမၸဏီ ေကာ့စ္ကုိတို႔မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တြင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ခလစာ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္ အလုပ္အကုိင္ဝက္ဘ္ဆုိက္ Glassdoor ၏ စစ္တမ္းေကာက္ ယူမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

လူမႈေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးသည့္ ေကာ့စ္ကုိကုမၸဏီမွလြဲ၍ အ ေကာင္းဆံုး လုပ္ခလစာေပးေသာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီငါးခုအနက္ ေလးခုမွာ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းအရ သိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ အေကာင္းဆံုးလုပ္ခလစာေပး ေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီက နံပါတ္(၁)ေန ရာ၌ရွိေနၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီ ယာတစ္ဦး၏ တစ္ႏွစ္လစာမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၉,၀၀၀ ရရွိၿပီးအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အား ကစားခန္းမ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္၊ အေႂကြေစ့ထည့္၍ အဝတ္ေလွ်ာ္ စက္ အသံုးျပဳခြင့္၊ ဘိလိယက္ ကစားခြင့္ႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမ်ား စေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီတြင္ အားလပ္ရက္ အနားယူသူ (သို႔မ ဟုတ္) အားလပ္ရက္ခရီးထြက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေတြ႕ခဲ့ဖူး ဟု ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီတြင္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာအလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ေကာ့စ္ကုိကုမၸဏီေနာက္ တတိယေနရာတြင္ ရွိေနေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီမွာ အလုပ္သ မားမ်ားကို ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီ Adobe မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ ေနာက္တြင္ရွိေနၿပီး အေကာင္းဆံုးလစာေပးသည့္ ကုမၸဏီစာရင္း ေအာက္ဆံုးေနရာ နံပါတ္(၂၅) တြင္ အလုပ္သမား ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ eBay ကုမၸဏီ ရွိေနသည္။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုစီ၏ လက္ရွိ(သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားေဟာင္း မ်ား အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ခဲ့သည္။Credit: 7day