သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ေနေရာင္ကာခရင္မ္အခ်ိဳ႕က သုက္ပိုးကို ပ်က္စီးေစႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 10:16:00 PMNo. 118
ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဂ်ာမာန္ႏုိင္ငံမွ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက သုက္ပိုးမ်ားအား ပ်က္စီးေစၿပီး မ်ိဳးပြားမႈအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားအားေတြ႕ရိွခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားမွာ တစ္ကိုယ္ေရသံုးပစၥည္းမ်ား အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္  ေနေရာင္ျခည္ကာခရင္မ္မ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိေသာ 4-methyl benzylidene camphor (4-MBL)ာႏွင့္ သြားတိုက္ေဆးမ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကိုေသေစသည့္ပစၥည္း Triclosan  တို႔က သုက္ပိုးမ်ားအား ပ်က္စီးေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဆးဆိုး ပန္း႐ိုက္ျခင္းမ်ား၊  က်န္းမာေရး သန္႔စင္ပစၥည္းမ်ား၊ အ႐ုပ္၊ အလွကုန္ ႏွင့္ေကာ္ဘူးတို႔တြင္ပါ၀င္ေသာ ဓာတုပစၥည္းေပါင္း ၉၆မ်ိဳးခန္႔ ရွိေသး ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ားက သုက္ပိုးတြင္ ကယ္လ္ဆီယမ္ပမာဏကို တိုးပြားေစၿပီး မမ်ိဳးဥ၏ကာကြယ္ထားေသာ အလႊာအား ထုိးေဖာက္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း  ေတြ႕ရသည္။ ယခုေတြ႕ရွိမႈကို အသံုးျပဳ၍ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ၌ ပါ၀င္ရမည့္ပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာစည္းကမ္းႏွင့္ အညီခ်မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ဖုိးေသာၾကာ
ref:Medindia

Health Updates Journal