နည္းပညာ ရွုေထာင့္အရ အမ်ိဳးသမီး ၇ မ်ိဳး - ဟာသ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 05:59:00 PM၁။ Hard Disk ေလဒီ
ဘယ္အရာ မဆုိ ေသးေသး ၾကီးၾကီး အားလံုး စိတ္ထဲ ေတးမွတ္ ထားတတ္သူ

၂။ RAM ေလဒီ
ေျပာတုန္း ခဏသာ မွတ္မိျပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္က် ေမ့သြားတတ္သူ

၃။ Screen saver ေလဒီ
ၾကည့္ရွုရန္ သက္သက္သာ

၄။ အင္တာနက္ ေလဒီ
အသံုးျပဳရန္၊ ဝင္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲလွသူ

၅။ Server ေလဒီ
လိုအပ္ခ်ိန္က် အျမဲ အလုပ္မ်ား မအားပဲ ရွိတတ္သူ

၆။ Multimedia ေလဒီ
အျမင္အားျဖင့္ လွသည္။ သိ႔ုေသာ္ ျမင္ရန္ ၾကည့္ရန္ သက္သက္သာ

၇။ ဗိုင္းရက္စ္ ေလဒီ
Wife ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳျပီး System တစ္ခုလံုးကို ဝင္ေရာက္ ေမြတတ္ ေသာေၾကာင့္ Format ခ်မွ စိတ္ေအးရသည္။

Just for fun!

Ref: comfreak
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)