အြန္လိုင္း ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ႏုိင္ရန္ စတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/26/2014 04:29:00 PM


ဂၽြန္ခ်စ္ၿငိမ္း| တနလၤာေန႔၊ ေမလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေအာင္ဘာေလထီစနစ္ကုိ e Lottery (အြန္ လုိင္းထီ)စနစ္ျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေမ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ ကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“e Lottery စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒခ်ဳပ္ထံ တင္ျပ ထား ၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ႏိုင္မည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိဘဲ e Lottery စနစ္က်င့္ သံုးသြားပါကလည္း လက္ရွိ Paper Lottery ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ မဟုတ္ေပ။

e Lottery စနစ္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ အခြန္ဦးစီးဌာန ၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းတြင္Deposite တင္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး စာရင္းရွိ ေငြေၾကး ပမာဏအလိုက္ ထီထိုးကံ စမ္းသြားႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေအာင္ဘာေလထီ လက္မွတ္တစ္ေစာင္၏ အစိုးရေရာင္း ေစ်းမွာ ၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ ဘာေလထီေပါက္စဥ္က ုိwww.myanmarelottery.com မွ တစ္ဆင့္တုိက္ႏုိင္သည္။

Mizzima Burmese