ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ထြက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 03:41:00 PM


ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္လိုသူမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒသစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ နည္းဥပေဒကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ “ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒက ေရးဆြဲၿပီးပါၿပီ။ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာမို႔ ျမန္မာလိုျပန္တဲ့ အပိုင္းမွာ ၾကာေနတာပါ။ နည္းပညာဆိုင္ရာ စကားလုံးေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ လြဲေခ်ာ္မႈမရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ ျပန္ေနတာေၾကာင့္ နည္းနည္းၾကာေနတာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။ ယင္းနည္းဥပေဒတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ ျဖည့္သြင္းထားသည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။ အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒကို ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ တင္ျပၿပီး ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား မွန္၊ မမွန္၊ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိ၊ မရွိတို႔ကို စစ္ေဆးျပဳျပင္ၿပီး အတည္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။ ယင္းနည္းဥပေဒ ထြက္ရွိၿပီးပါက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ Call Center ဝန္ေဆာင္မႈ၊ Wifi ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ တင္ဒါမ်ား ထပ္မံေခၚယူသြားမည္ဟုလည္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္ဒါေခၚယူမည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းလည္း ရတနာပုံတယ္လီပို႔ႏွင့္ RedLink ကုမၸဏီမ်ားထံမွ သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

khit lu nge