ကမာၻ႔ေရတိမ္ေဒသေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မိုးယြန္းႀကီး အင္းတြင္ ေရတိမ္ေဒသ ျပခန္းဖြင့္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 05:56:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈

ကမာၻ႔ေရတိမ္ေဒသေန႔ (World Wetland Day) ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ မိုးယြန္းႀကီး အင္းေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရတိမ္ေဒသ ျပခန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ ျပသထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္၍ ေနျပည္ေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္သာ က်င္းပခဲ့ရာမွ ယခုအႀကိမ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေဘးမဲ့ေတာတြင္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းပြဲအတြင္း ေရတိမ္ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပခန္းဖြင့္လွစ္ကာ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေရတိမ္ေဒသေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူးျခားၿပီး အေရးပါသည့္ ေရတိမ္ေဒသမ်ားမွာ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊
မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ မိန္းမလွကြၽန္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ လန္ပိ အဏၰဝါအမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ မုတၱမေကြ႕တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၂၅၆၀၀ ဒသမ ၀၀ ဧက က်ယ္ဝန္းေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

The Voice Weekly Myanmar