အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ေတာင္းဆိုခ်က္ ကြာဟလ်က္ရိွ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 09:49:00 AM


အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ခံရာတြင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ေတာင္းဆိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြာဟလ်က္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရင္းအျမစ္အဖဲြ႕ (MDRI) အႀကီးတန္းသုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အစိုးရက ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာလပုိင္းက စတင္ကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ လက္္ရိွ လုပ္သားမ်ားရရိွေနသည့္ လုပ္ခလစာႏွင့္ အသံုးစရိတ္တို႔ကုိ အေသးစိတ္ရရိွရန္ ဆႏၵျပမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ အဓိကၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးကုိ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ ဦးစားေပးစစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းေကာက္ခံမႈ ရလဒ္တို႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ILO) တုိ႔ထံ ယခုလဆန္းပုိင္းက တင္ျပထားၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ရရိွလာမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးပါက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖဲြ႕သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

““တခ်ိဳ႕လုပ္သားေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္အပုိင္းေတာ့ တြက္ခ်က္ၿပီးသြားၿပီ။ ကုန္က်စရိတ္ ႏႈန္းထားပုိင္းေတာ့ မေျပာေသးဘူး။ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္လာမွာစိုးတယ္။ သူတုိ႔ေတာင္းဆိုတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ေတာ့ ကြာျခားမႈရိွတာေတာ့ ေတြ႕ရတယ္””ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူၿငိမ္းကေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားအေပၚ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုးေငြ က်ပ္ ၅၆၀၀ မွ ၇၀၀၀ ထိ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပဳလ်က္ရိွေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္က ၎တု႔ိကုိ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္ထိသာ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွေသးသည္။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ခံရာတြင္ အျငင္းပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ လုပ္ခစား (CMP) လုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အဓိကထား၍ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အဆိုပါေကာက္ခံရရိွခဲ့သည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖဲြ႕သုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာဦးမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္တြင္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးစြာရရိွသည့္အျပင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး နစ္နာလ်က္ရိွေသာ စက္မႈဇုန္ရိွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ထံ တုိက္႐ိုက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

Author:  ေအးျမတ္သူ
7day Daily