ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ကေလးမ်ား၏ အသည္းတစ္သွ်ဴးကို ေလ့လာရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ဳိးကြဲမွာ အသည္းဆဲလ္မ်ားအား ပ်က္စီးေစေၾကာင္းေတြ႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 10:46:00 AM

ဓာတ္ပုံ - အင္တာနက္

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ကေလးမ်ား၏ အသည္းတစ္သွ်ဴးမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ရာ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္မ်ဳိးကြဲမွာ အသည္းဆဲလ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစေၾကာင္း ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ သုေတသီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သုေတသီမ်ား ပူးေပါင္းေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေလ့လာရာတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖင့္ တစ္ရက္မွ ရွစ္ရက္အတြင္း ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ၾကေသာ အသက္သံုးႏွစ္မွ ကိုးႏွစ္ရွိ ကေလး ၁၁ ေယာက္ အသည္းတစ္သွ်ဴးမ်ားအား Immunohistochemistry နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအား RT-PCR နည္းျဖင့္ ရွာေဖြရာတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးမ်ဳိးကြဲ (၁) ေတြ႕ရွိသူႏွစ္ဦး၊ မ်ဳိးကြဲ(၂)ေတြ႕ရွိသူတစ္ဦး၊ မ်ဳိးကြဲ(၃) ေတြ႕ရွိသူခုနစ္ဦးႏွင့္ မ်ဳိးကြဲ(၄)ေတြ႕ရွိသူ တစ္ဦးတို႔ရွိခဲ့ၿပီး ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သူမ်ား၏ အသည္းတစ္သွ်ဴးမ်ားအား ေရာဂါေဗဒနည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာရာ အသည္းဆဲလ္မ်ားတြင္ ေသြးယိုစိမ့္မႈႏွင့္ ဆဲလ္ေသျခင္းမ်ားအား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဗုိင္းရပ္စ္ပိုး၏ ပဋိလႈံပစၥည္း (NS1andNS3) ႏွင့္ Complements မ်ားျဖစ္သည့္ C5b-9 ကို Immuno-histochemistry နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ရာ အသည္း၏ hepatocytes and kupffer cells တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး (endothelial cells) ၌ မေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ Menbrane attack complex ျဖစ္သည့္ C9 Complement အား အသည္း၏ hepatocytes and kupffer cells တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ Complement Pathway associated with neoC9 ေၾကာင့္ အသည္းဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးေစေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္သည္ အသည္း၏ Complement Activation တြင္ပါဝင္ေသာ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသည္းဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္မ်ဳိးကြဲသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္ႏွစ္က အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗီဇမ်ဳိးကြဲႏွင့္ နီးစပ္စြာတူညီေနေၾကာင္း သိရသည္။

eleven media group