ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီရာတန္းမီးေလာင္မႈ ဘဂၤလီမ်ား၏ကာက္က်စ္မႈမ်ားေပၚၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 06:00:00 PM
28.1.2014 ရက္ေန႕ ညေန ဒုခ်ီးရားတန္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားမႈမွာ မေတာ္တဆ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာေန ဘဂၤလီကုလားမ်ားမွ အကြက္က်က်စီစဥ္ၿပီး သူတို႕ကိုယ္တိုင္ မီးရိႈ႕မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊

သူတို႕အိမ္ေခါင္ မိုးမ်ားေပၚတြင္ ဓါတ္ဆီစိမ္ ေကာက္ရိုးလိပ္မ်ားႏွင့္ ဖ်ာလိပ္မ်ားအား စီတန္းထားသည္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ မီးမ ေလာင္ဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အိမ္တခ်ိဳ႕၏ ပံုမ်ားမွ သက္ေသခံလွ်က္ရွိသည္။

မနက္ဖန္ ေရာက္ရွိလာၾကမည့္ EU အဖြဲ႕မ်ားထံတြင္ သူတို႕ရဲ႕ တဲကုတ္သာသာရွိေသာ ေနအိမ္မ်ားအား မီးရိႈ႕ၿပီး ေနအိမ္ အသစ္ေတာင္းမယ္ဆို တဲ့သေဘာကို ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း
တင္ျပအပ္ပါသည္။

Western Gate Guard
29.1.2014

Thit Htoo Lwin blog