ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု က်ပ္သန္းငါးသိန္းေက်ာ္ အေႂကြးတင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 12:05:00 PM


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈

ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြသို႔ ေပးသြင္းရန္ ႏွစ္ အဆက္ဆက္မွ က်န္ရွိေနသည့္ အေႂကြးေပါင္း က်ပ္သန္းငါးသိန္းေက်ာ္ (၅၄၅၃၃၇ ဒသမ ၅၁၂ သန္း) ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္း ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအေႂကြးစာရင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအေပၚ စိစစ္ သုံးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြစာရင္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေႂကြးက်န္မ်ားသည္ ဌာနဆိုင္ရာ အခ်င္းခ်င္းရရွိရန္ က်န္ေငြ အပါအဝင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရရန္က်န္ရွိေသာ ေငြမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေႂကြးက်န္မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအထိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တို႔က ဆိုသည္။

The Voice Weekly Myanmar