စက္႐ုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 03:03:00 PM


ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
ေရးသားသူ- ဥကၠာကိုကို

“ေအာင္ၿပီ.. ေအာင္ၿပီ.. ေအာင္ၿပီ”ဟု ေအာ္ဟစ္ေႂကြးေၾကာ္၍ ရန္ကုန္မွ တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ထြက္ခြာလာၾကသည့္ ၀န္ထမ္းေပါင္းစံုတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုသည္ ျမန္မာျပည္၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ရွစ္ႏွစ္က ဘြားခနဲေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားစြာကို ေနျပည္ေတာ္ဟုအမည္တြင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့စဥ္က မဂၤလာဒံုတစ္ေနရာရွိ စုရပ္တြင္ “ေအာင္ၿပီ”ဟု ေအာ္ဟစ္၍ ကားေပၚတက္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပထမဆံုးအသုတ္ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ စတင္တည္ေဆာက္ေနသည့္ မ်ားျပားလွသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ဗဟုိၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ကနဦးက မထင္မွတ္ထားခဲ့ၾကပါ။ အခ်ဳိ႕က ရန္ႏိုင္အမည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္မည္ဟု ယူဆခဲ့သူလည္း ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားစြာပံုေအာကာ စက္အင္အား၊ လူအင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ခမ္းနားလွသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာက ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပၚထြက္လာသည္။ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္လ်က္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားစြာက လက္စြမ္းျပခဲ့ၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေၾကာင့္ ပိုခ်မ္းသာကုန္သည္။

ထိုစီမံကိန္းႀကီးကို ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ေျမပံုေပၚတုတ္ေခ်ာင္းေထာက္၍ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းကာ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔သည့္ လြင္ျပင္ႀကီးတစ္ခုအား အဓိကၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ပါ၀င္သည့္ ဗဟိုအစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ မင္းေနျပည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယခင္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ နာမည္ေက်ာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်င္လည္က်က္စားခဲ့ရာေဒသ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (BDA)ကို ႐ံုးထိုင္ကြပ္ကဲခဲ့သည့္ေဒသ၊ ဗကပကို အျပဳတ္တုိက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေအာင္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပ်ဥ္းမနားႏွင့္အနီးတစ္၀ုိက္ အင္တုိင္းေတာႀကီးသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေခတ္မီလြန္းလွသည့္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိးေ၀ဖန္ျခင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေနအထား စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွဆုိသည္။

စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကို ေရရွည္ေျမာ္ျမင္သံုးသပ္ရာတြင္ Heart Land Theory ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္သည္ စစ္ေရးအရ Heart Land မဟုတ္ဘဲ Venerable Area အတြင္း က်ေရာက္ေနသည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ား၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား စသည္တုိ႔အရ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရာတြင္ ရန္ကုန္၌ Command Post ထား၍ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟူေသာ အယူအဆတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က ကမၻာ့အေရးအရာ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဆင့္ဆင့္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ မိတၳီလာလြင္ျပင္၊ ပ်ဥ္းမနားလြင္ျပင္၊ ပဲခူးလြင္ျပင္ဟူ၍ လြင္ျပင္သံုးခုရွိခဲ့ရာ မိတၳီလာလြင္ျပင္မွာ မဟာမိတ္မ်ားအကၽြမ္းတ၀င္ရွိခဲ့ျခင္း၊ ပဲခူးလြင္ျပင္မွာ ျပည္တြင္းစစ္မွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ့ျခင္း၊ ပ်ဥ္းမနားမွာ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ ေျမေနရာမ်ားစြာရရွိႏုိင္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္ဟူ၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဤသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပမာမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူ၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းမွာ အစိုးရက ၂၁ ရာစုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ဟု သံုးသပ္ရသည္။

စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္နိမိတ္အတြင္း မလြတ္ကင္းသည့္ေက်းရြာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ေတာင္ယာလယ္လုပ္ၾကသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ၾကာပင္ဟူသည့္ ေက်းရြာနယ္ေျမသို႔ ေျမကြက္မ်ားအစားထိုးေပးအပ္၍ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ ေထာက္ပံ့လ်က္ေနရာေပးထားခဲ့သည္။ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေက်းရြာငယ္ေလးမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း စုေပါင္းလုိက္သျဖင့္ ႐ုတ္ျခည္းစည္ကားသြားခဲ့ကာ ေရႊၾကာပင္ဟူသည့္ အမည္သစ္တြင္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္အစိုးရသည္ မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးကိုသာ အဓိကအာ႐ံုထားခဲ့ၿပီး မူလေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္မူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ေက်းရြာေျမေနရာမ်ားကို သိမ္းဆည္းစဥ္က ေျမတစ္ကြက္စီ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ရာ လယ္ယာမ်ားကို ထပ္မံသိမ္းဆည္းသည့္အခါတြင္လည္း လယ္သိမ္းခံရသူမ်ားကို ေျမကြက္ထပ္မံေပးေလ်ာ္ရျခင္းမ်ဳိး ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ပထမေျမတစ္ကြက္ကို အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္လ်က္ လယ္သိမ္းရာမွ ထပ္မံရရွိသည့္ ေျမကြက္ကို ေရာင္းခ်ျခင္းမွစ၍ လယ္ဧကမ်ားမ်ားသိမ္းခံရသူမ်ားတြင္ ေျမကြက္မ်ားမ်ားပိုင္ဆုိင္လာခဲ့သည္။

ဤတြင္ မလိုအပ္သည့္ေျမကြက္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ေစ်းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကရာမွ အစျပဳ၍ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေျမေစ်းကစားမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

“ေျမကြက္ေတြေရာင္းၿပီး ပိုက္ဆံသိန္းရာဂဏန္းေလာက္ေလး လက္ထဲမွာရလာေတာ့ မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္နဲ႔ သံုးျဖဳန္းၾက။ ေနာက္ဆံုးရွိတာအကုန္ကုန္ၿပီး မြဲသြားတဲ့လူေတြရွိတယ္”ဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးကဆိုသည္။

အခ်ဳိ႕က ရရွိသည့္ေငြေၾကးျဖင့္ ဆုိင္ကယ္၀ယ္ျခင္း၊ ကား၀ယ္စီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ေဒသခံအမ်ားစုက ဆုိင္ကယ္ ကယ္ရီဆြဲသည့္အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။

ဧရိယာ ၁၇၄၃၈၄၄ ဧက၊ စတုရန္းမိုင္ ၂၇၂၄ ဒသမ ၇၆ က်ယ္၀န္းသည့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအပိုင္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ရာမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔မတုိင္မီ ၁ ရက္အလိုတြင္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၁၈ ခု၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၁ ခုတုိ႔ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတစ္ခု သီးျခားရပ္တည္ေစခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမတစ္ခုလံုးရွိ လူဦးေရသည္ က်ား၊ မ စုစုေပါင္းဆယ္သိန္းေက်ာ္ ၁၀၇၂၄၇၂ ဦးျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၄၈၉၉ ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ နယ္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ သမၼတအိမ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္င့ံအႀကီးအကဲစံအိမ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးႀကီးမ်ား၊ ႀကီးမားသည့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားကို အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စီမံခဲ့သည့္အတြက္ သမၼတအိမ္ေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုလံုး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနအိမ္မ်ား အားလံုးကို ငလုိက္ေခ်ာင္းက က်ဳံးသဖြယ္၀န္းရံထားသည္ကို ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုအလုိက္ ေနရာခ်ထားေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမ်ားအျပင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ၀န္ထမ္းမ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတုိက္ႏွင့္ အေဆာင္ေပါင္း ၁၂၉၄ လံုး တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး အခန္းေပါင္းမွာ ၂၃၅၂၇ ျဖစ္သည္။

ဥတၱရသီရိ၊ ဒကၡိဏသီရိ၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕မ်ားမွာ သတ္မွတ္ခ်က္အလုိက္၊ လုပ္သက္အလုိက္မူတည္၍ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေျမကြက္ခ်ထားေပးသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ရရွိထားသည့္ေျမကြက္တြင္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္မေရာင္းစားရန္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ေဟာင္းက)ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

“ပင္စင္ယူၿပီးရင္ ေနစရာေျမတစ္ကြက္ရိွသြားေတာ့ အဆင္ေျပသြားတာေပါ့”ဟု အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ တပ္ၿမိဳ႕သဖြယ္ျဖစ္သည္။ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္အျပင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းအစံုကို အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ထားသည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး အမွတ္(၈၅) တပ္ရင္းအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ႐ံုးထိုင္ကြပ္ကဲခဲ့သည့္ စစ္႐ံုးေဟာင္းေလးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကို (၈)လမ္းသြား လမ္းမႀကီးမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းထားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားစရာမရွိဘဲ ကားလမ္း၊ ဆုိင္ကယ္လမ္းဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေမာင္းႏွင္သြားလာႏုိင္ၾကသည္က စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူသူကင္းရွင္းသည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ၌ စက္သံတၿဗဲၿဗဲျဖင့္ အရွိန္ျမႇင့္ေမာင္းႏွင္ၾကေသာ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ကားစီးသူမ်ားကေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားလွသည္။

စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ကားလက္မွတ္ရရွိရန္ ခက္ခဲသည္။ မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာ၍ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဌာနဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားစြာ ရန္ကုန္ျပန္ၾက၍ျဖစ္သည္။ အရာထမ္းမ်ားက ရန္ကုန္ေနအိမ္သို႔ ျပန္ၾကေသာ္လည္း အမႈထမ္းမ်ားေနထုိင္သည့္ တုိက္တန္းမ်ားတြင္ စည္ကားအသက္၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ “အရာရွိေတြလိုမဟုတ္ဘူး။ တို႔အမႈထမ္းေတြက ေျပးစရာေျမမွမရွိတာ။ ဘယ္မွျပန္စရာမရွိဘူး”ဟု သမၼတ႐ံုးမွ အမႈထမ္းတစ္ဦးကဆုိသည္။

အမ်ားစုေသာ အမႈထမ္းအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားမွာ အစိုးရကသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထုိင္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိန္းမေရာ၊ ေယာက်္ားျဖစ္သူပါ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔အထိ ပံုမွန္႐ံုးတက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္လူေနရပ္ကြက္မ်ားသည္ တိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိသည္။

နံနက္႐ံုးတက္ခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းအားလံုးကို ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ကားႀကီးမ်ား၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္းမွာေတာ့ က်ဲက်ဲေတာက္ပူေလာင္သည့္ ေနေရာက္ေအာက္ ေအးစိမ့္သည့္ ေလတိုးမႈတို႔ေအာက္တြင္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ကားတခ်ဳိ႕သာ လမ္းမေပၚေတြ႕ရတတ္သည္။

ေဇယ်ာသီရိမွ ေနျပည္ေတာ္ဘူတာႀကီးအထိ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဆယ္က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းသက္သာစြာ ေျပးဆြဲေပးသည့္ ဘတ္စ္ကားအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းရပါလိမ့္မည္။

ပ်င္းရိဖြယ္ေန႔လယ္ခင္းမ်ားအလြန္ ေနညိဳေလၿပိဳခ်ိန္မွာေတာ့ သေျပကုန္းေစ်း၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ အာဟာရသုခေစ်း (ေဒသအေခၚ ကျမင္းတန္းေစ်း)တစ္၀ိုက္ရွိ စားေတာ္ဆက္မ်ားတြင္ အလႊာအစံုစံု၊ ရာထူးအဆင့္အစံုစံုမွ ပုရိသႀကီးငယ္တုိ႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္သြားေတာ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသီဆိုျပသည့္ စင္တင္ေတးဂီတစားေသာက္ဆုိင္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေကတီဗီမ်ားေခတ္စားလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လူက်ဲပါးသြားခဲ့သည္။ ေကတီဗီႏွင့္ မာဆတ္(ေခၚ) အႏွိပ္ခန္းမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္လူထုႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္အပ်င္းေျပနားေနစခန္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ေနကုန္ ႐ံုးအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အေညာင္းမိသည့္ေ၀ဒနာကို အႏွိပ္သည္မေလးမ်ားက ကုစားေပးလ်က္ရွိသည္။

“ဒီမွာ ႏွစ္လျပည့္ရင္ ရန္ကုန္က ေကတီဗီတစ္ခုကိုျပန္သြားမယ္။ အဲဒီမွာလုပ္ၿပီးရင္ ေနျပည္ေတာ္ျပန္လာမယ္”ဟု ေကတီဗီတစ္ခုမွ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးက ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ကူးသန္း၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကို ေျပာျပသည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္းေလာင္းရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနသည့္ ေကတီဗီကာရာအိုေကဆိုင္မ်ားသို႔ အလႊာစံုမွ သီခ်င္း၀ါသနာႀကီးသူတို႔သာမက ရာထူးႀကီးႀကီးတာ၀န္ယူထားသူမ်ားမွအစ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕အဆံုး လာေရာက္အပန္းေျဖေလ့ရွိၾကသည္။

ေပါင္းေလာင္းရပ္ကြက္မွာ ပ်ဥ္းမနားအပိုင္ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ေနျပည္ေတာ္အပိုင္ အမည္မေပးရသည့္ရပ္ကြက္တစ္ခုတည္ရွိသည္။ အဆိုပါရပ္ကြက္တြင္ မာဆတ္(ေခၚ)အႏွိပ္ခန္းမ်ား ေျခာက္ဆယ္၀န္းက်င္တည္ရွိၿပီး ဆံပင္ေရႊေရာင္ဆိုးထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းထိပ္မ်ားတြင္ ရပ္လိုက္ပါက ဆိုင္ကယ္သမားမ်ားက အနီးသို႔စုၿပံဳတိုးေ၀ွ႕လာၿပီး သူတို႔ႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္အႏွိပ္ခန္းကို လမ္းမမွားရေအာင္ ေစတနာျဖင့္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးတတ္ၾကသည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ခံမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္မွ၀န္ထမ္းမ်ားကေတာ့ ထုိရပ္ကြက္ကို မင္းမႏိုင္ရပ္ကြက္ဟု တညီတၫြတ္တည္း ကင္ပြန္းတပ္ေပးထားၾကသည္။

“ေနျပည္ေတာ္က ေဆးဆုိင္ေတြမွာ အေရာင္းရဆုံးက သေႏၶတားေဆးနဲ႔ ကြန္ဒုံးေတြပဲ။ ျပည့္တန္ဆာအမႈေတြ ဖမ္းဆီးမႈေတာ့ ဒီႏွစ္ပုိင္းေလ်ာ့သြားတယ္။ ျပည့္တန္ဆာနည္းသြားလုိ႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ပုိမ်ားလာတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက ္ေဒသခံသတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာသည္။

အႏွိပ္ခန္းတစ္ခုမွ အသက္(၂၄)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးကေတာ့ “သမီးတုိ႔မွာ လာဘ္ေခၚတယ္ဆုိတာလည္းရွိတယ္။ ဒီကို တစ္ရက္မွာ ပထမဆုံးလာတဲ့ ဧည့္သည္ရဲ႕ဖိနပ္ကို အဲဒီဧည့္သည္ကို ႏွိပ္ေပးရတဲ့ေကာင္မေလးရဲ႕ဖိနပ္နဲ႔ ႐ုိက္ရတယ္”ဟု ယၾတာဆန္ဆန္လာဘ္ေခၚမႈတစ္မ်ဳိး ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဖာက္သည္ခ်သည္။

မင္းမႏုိင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းရပ္ကြက္တုိ႔အလယ္တြင္ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ ရာဇဌာနီလမ္းႀကီးက ကန္႔လန္႔ျဖတ္တည္ရွိေနသည္။ ရာဇဌာနီလမ္းမႀကီး၏ အမည္ေျပာင္မွာ မာဆတ္ဌာနီလမ္းဟူ၍ျဖစ္သည္။

စုစုေပါင္း ၃၅၂ မုိင္ ၆ ဖာလုံရွည္လ်ားသည့္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးမွ ျမန္ဆန္စြာလာေရာက္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္ႀကီး ၂၁ လုံး အပါအ၀င္ ဟုိတယ္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ ရြာသုသာန္ေဟာင္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွစ၍ မည္သူမဆုိတည္းခုိႏုိင္ၾကသည္။

ေရပန္းဥယ်ာဥ္၊ ေရပူစမ္း၊ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္၊ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊ အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္တုိ႔ကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ စုံလင္စြာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယခင္က သမုိင္း၀င္ေစတီဘုရားမ်ားကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ျပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတြက္ လွပခမ္းနားလ်က္ရွိၿပီး ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ပုံစံတူ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ ရွိသမွ်အရာအားလုံး ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ရွိေနၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူက်ဲပါးျခင္းကေတာ့ ပုံမွန္သာ။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအားျဖင့္ မ်ားစြာတုိးတက္သည္ဟု မဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေ၀း၊ တပ္ကုန္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ေဒသခံလူငယ္မ်ားမွာ အစုိးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ လူ႐ုိေသရွင္႐ုိေသ အလုပ္တစ္ခုခုရရွိသြားခဲ့ျခင္းေတာ့ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ေပၚေပါက္လာၿပီး ေျမေစ်းကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားသြားသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲမြဲေတသြားသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေ၀း၊ တပ္ကုန္းတုိ႔မွ ၿမဳိ႕ခံလူထုအတြက္ေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ယခင္အတုိင္းသာ ပုံမွန္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္ဟု ေျပာၾကသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၿမဳိ႕တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႔ ေဒသခံလူထုအေျမာက္အျမား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက၍ လက္ဖ်ားေငြသီးသည့္ကာလ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ စီမံကိန္းမ်ားမရွိေတာ့သည္မုိ႔ ဒုံရင္းဘ၀ျဖင့္ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီေျပးဆြဲသည့္အလုပ္ကုိသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

သဘာ၀၀န္းက်င္အားျဖင့္ ယခင္က အင္တုိင္းေတာႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္တည္လာစအခ်ိန္ထိ လြင္တီးေခါင္ျဖစ္ကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမမွန္သည့္ အေျခအေနက ယခုပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာၿပီဟု ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္လည္း သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား စိမ္းလန္းစုိျပည္စြာ စတင္ေပါက္ေရာက္ေနၿပီကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံးမႈခင္းမ်ားမွာ ခုိးမႈႏွင့္လိမ္လည္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ လူျပတ္သည့္လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ တစ္ခါတစ္ရံ လုယက္မႈ၊ ႐ုိက္ႏွက္မႈကေတာ့ ျဖစ္ခဲလွသည္။ ဆုိင္ကယ္မေတာ္တဆမႈမ်ားက မၾကာခဏျဖစ္ပြားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမဳိ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမကုိ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဦးသိန္းၫြန္႔ ဦးေဆာင္သည့္ ရွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒသခံအမ်ားစုကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႕တြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပါ၀င္ေစလုိၾကသည္။ ဦးသိန္းၫြန္႔ဦးေဆာင္သည့္ေကာင္စီက အလုပ္မလုပ္ဟုလည္း ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္သည္။ အခုိင္အမာ အေျခစုိက္တည္ေထာင္ထားသည့္ ဗဟုိၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္ငါးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ယခုထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စည္ကားလာလိမ့္မည္ဟုလည္း ေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကသည္။

“ေနျပည္ေတာ္က ဗဟုိခ်က္မျဖစ္ေနေလေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမဳိ႕ေတာ္အျပင္ အျခားေသာ အခြင့္အလမ္းေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ရန္ကုန္ကေတာ့ စီးပြားေရးၿမဳိ႕ေတာ္ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်မႈဟာ ယုတ္ေလ်ာ့သြားဖုိ႔မရွိဘဲ တုိးျမင့္လာဖုိ႔သာရွိပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ၫြန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဌးကသုံးသပ္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အလုပ္အရျဖစ္ေစ၊ အလည္အပတ္သေဘာျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါက တိတ္ဆိတ္၍ အသက္မဲ့အထီးက်န္ေနသည့္ၿမဳိ႕ဟု မထင္မွတ္ပါႏွင့္။

ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ၀န္ထမ္းတိုက္ခန္းႏွင့္ အေဆာင္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ တိတ္ဆိတ္မႈျဖင့္ အသားက်ေနႏုိင္ပါသည္။ ညခင္းတြင္ စားေသာက္ဆုိင္တန္းမ်ားႏွင့္ မင္းမႏုိင္ရပ္ကြက္ႀကီးသည္ ဆုိင္ကယ္သံ၊ ကားစက္သံမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနႏုိင္ပါသည္။

နံနက္ခင္းတြင္ ေစာေစာထ၍ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္၊ ထမင္းခ်ဳိင့္ကိုယ္စီထည့္၍ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစုိးရ႐ုံးခန္းမ်ားဆီသုိ႔ လုိက္လံပုိ႔ေဆာင္သည့္ ဖယ္ရီကားႀကီးမ်ားေပၚ အသီးသီးတက္ေရာက္သြားၾကျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေန႔တာ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို စက္႐ုပ္မ်ားသဖြယ္ တိတိက်က် ထမ္းေဆာင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသြား၊ ႐ုံးသြားသူတို႔ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတုိက္ခန္းမ်ားသည္ တိတ္တဆိတ္ျဖင့္သာ က်န္ရစ္ခဲ့ပါလိမ့္ဦးမည္။ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ေတာ့ ရန္ကုန္ျပန္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွအပ က်န္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ပတ္စာစိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏြမ္းနယ္ေနၾကပါလိမ့္မည္။

ေအာင္ၿပီဟုေႂကြးေၾကာ္၍ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား႐ုံးစုိက္ရာ ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ထုိကဲ့သို႔ပင္ နိစၥဓူ၀လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားျဖင့္ အစိုးရယႏၲရားႀကီးကို သတိႀကီးႀကီးထား၍ ကုိင္တြယ္ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ရန္ေၾကာက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၫႊန္ၾကားတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသည္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်န္းမာစြာေနထုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

စာဖတ္ေနသူႀကီးဟု နာမည္ေက်ာ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းေနထုိင္သည့္ေနအိမ္၏ တည္ေနရာကိုေတာ့ အမ်ားစုေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ားက တိတိက်က်မေျပာႏုိင္ၾကပါ။

7 Day News Journal