ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းဘီလ်ံ ၂၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 10:18:00 AM


ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ (JICA) ေခ်းေငြ ယန္းဘီလ်ံ ၂၀ ဒသမ ၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပိုင္းအား ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း၊ ေတာင္ငူ-ရမည္းသင္းလမ္းပိုင္းႏွင့္ ရမည္းသင္း-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း စသည္ျဖင့္ အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

“လုပ္ငန္းလုပ္မယ့္ ေနရာေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ လာေရာက္စစ္ေဆးမႈေတြ စတင္ေနပါၿပီ။ ရထားလမ္းပိုင္းကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ၊ ေအာက္တိုဘာကစၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ေလးႏွစ္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကို တင္ျပျခင္းကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ႏွစ္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းပိုင္းအား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တာေပါင္မ်ားႏွင့္ ေျမႀကီးမြမ္းမံျခင္း၊ ရထားသံလမ္းမ်ား အသစ္လဲလွယ္ျခင္း၊ တံတားအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ တံတားအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ိုး၊ ရထားကားလမ္းကူးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေခတ္မီအခ်က္ျပ စနစ္မ်ား၊ စက္ေခါင္းတြဲမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ရထားတြဲဆိုင္းသစ္မ်ား အစားထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေခတ္မီရထားတြဲ ဆိုင္းသစ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသည္အျမန္ရထားမ်ားသည္ အျမန္ႏႈန္း တစ္နာရီကီလိုမီတာ ၁၀၀ (၆၂ ဒသမ ၅ မိုင္)အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းပိုင္းသည္ ၃၈၅ ဒသမ ၅ မိုင္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ၄၃ မိုင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၂၅ မိုင္ႏႈန္းသာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ကာ ၁၅ နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းပိုင္းသည္ ၃၄၂ ဒသမ ၇၅ မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး တစ္နာရီတြင္ ၁၉ မိုင္ခန္႔သာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ရွစ္နာရီေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

JICA ေခ်းေငြျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပိုင္းအတြက္ ေခ်းယူထားသည့္ ယန္းဘီလ်ံ ၂၀ အား အတိုးႏႈန္းအျဖစ္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆပ္ကာလအျဖစ္ ႏွစ္ ၄၀ (ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္းသည္ ရန္ကုန္-ပဲခူး ၄၆ ဒသမ ၅ မိုင္၊ ပဲခူး-ျပြန္တန္ဆာ ၄၁ မိုင္၊ ျပြန္တန္ဆာ-ေတာင္ငူ ၇၈ ဒသမ ၃ မိုင္ ရွည္လ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ရထားလမ္း၏ လက္ရွိခံႏိုင္၀န္ ၁၇ တန္အား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ တန္ ၂၀ အထိ တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တံတား၏အျမင့္ႏွင့္ အက်ယ္ကို ကိုးေပေျခာက္လက္မအျမင့္ရွိ ကုန္ေသတၲာမ်ား သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္အထိ ေျပာင္းလဲရန္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေတာင္ငူၾကားရွိ အဓိကက်သည့္ ဘူတာကိုးခုတြင္ Computerized Interlocking System တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတြင္ ရထားေျပးဆြဲမႈ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ၿပီး ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္းရွိ ရထားမ်ားေျပးဆြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘူတာ႐ံုႏွင့္ စက္ေခါင္းေမာင္းမ်ား ဆက္သြယ္သည့္စနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္းမွာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အားနည္းျခင္း၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း အရည္အေသြးမွာ ပိုမိုက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

eleven media group