တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္း ေလးသန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ခုနစ္သိန္းခန္႔ပါဝင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 08:00:00 PM


တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ေလးသန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခုနစ္သိန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

၂၀၁၃ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ လစဥ္တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ၃၆၀၀၀၀ ခန္႔အား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးသို႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လံုေလာက္ေအာင္ ခြဲေဝခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား မွ်တျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တာဝါတိုင္မ်ား မရွိေသာ္လည္း တန္ဖိုးနည္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ရရွိပါက မိမိေနရာ ေဒသတြင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆို၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈရွိသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေက်းရြာမ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ရရွိၿပီးသံုးစြဲသူမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ တန္ဖိုးနည္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား ဆက္လက္၍ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ခြဲေဝခ်ထားေပးမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ား စတင္ ခ်ထားေပးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ခြဲေဝခ်ထားေပးမႈတြင္ လစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အေရအတြက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ Swap and Expansion ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား ယခုထက္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ သို႔မွသာ ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီသို႔ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားကို မည္သည့္ၿမိဳ႕၊ မည္သည့္ရြာတို႔တြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ CDMA 800 MHz စခန္းသံုးခုကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယခုလအတြက္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ စာရင္းကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီးအတြက္ စုစုေပါင္း ၈၈၀၀၀ ပါဝင္သည္။ ခ်ထားေပးမည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ CDMA 800MHz, GSM, WCDMA အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္းထြန္း
Internet Journal