သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/18/2014 05:41:00 PM


သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာမွာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ လူမ်ိဳးတခုက အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ ျဖစ္ပါက ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာမွာ အစၥလာမ္လို႔ ေျဖဆိုၿပီး လူမ်ိဳးေနရာမွာ မိမိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအမည္တခုတည္းကို ေျဖၾကားဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔က အသိေပးလိုက္ပါတယ္။
သန္းေခါင္စာရင္းပုံစံ လူမ်ိဳးစုမ်ား ဂဏန္းသေကၤတစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာမွာ အစၥလာမ္လို႔ ေျဖၾကားၿပီး လူမ်ိဳးေမးခြန္းတြင္ ျမန္မာ/ ဗမာ မြတ္စလင္လို႔ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳဘဲ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးစု အမည္မွန္ တခုတည္းကိုသာ ေျဖၾကားၿပီး အျခားဟူေသာ ကုတ္ ၉၁၄ မွာ ထည့္သြင္းေစရန္ အထူး သတိျပဳဖို႔ သတိေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႔က ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္း ၄၁ ခုကို ႀကိဳတင္ ေလ့လာ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ ျပည္ပကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စာရင္းေကာက္ယူမွာ ျဖစ္သလို မိသားစု၀င္တဦးက ေျဖၾကားေပးဖို႔ စတဲ့ သန္းေခါင္းစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ကူညီမႈနဲ႔ စံႏႈန္းအတိုင္း ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္စရာမလိုဘူးလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္ေန႔ကေန ဧၿပီ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀းလံတဲ့တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းေတြ စတင္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ေကာက္ယူၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခါ ဘဂၤလီေတြက ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ထည့္သြင္းလာရင္ လက္မခံဖို႔ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြက အစိုးရကို ဖိအားေပးတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရက အခုေကာက္ခံမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္း  (Census)နဲ႔ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း မတူေၾကာင္းနဲ႔ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္ အေၾကာင္းအရာကုိ လူမ်ဳိးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ေကာက္ခံမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္  အိမ္ေထာင္စုဇယား (ပုံစံ ၆၆/၆) ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားကတ္ရထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရေသးသည္ ျဖစ္ေစ အားလံုးကို စာရင္း ေကာက္ယူမယ္ဆိုတာကိုလည္း  ထပ္တလဲလဲ ရွင္းျပထားပါတယ္။

အျပည့္အစုံ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္
DVB Burmese