အၿမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ Accessories မ်ား Samsung ထုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/18/2014 06:44:00 AM


Samsung မွ Galaxy Core Advance မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ Accessory သံုးခုကိုမိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့
-Ultrasonic Cover
-Optical Sacn Stand
-Voice Label တို႕ပဲၿဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါ Accessories မ်ားဟာ အၿမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားနဲ႕ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးၿပဳလုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ Ultrasonic Cover ကေတာ့ သံုးစြဲသူမ်ားအေနၿမင့္ အတားအဆီးမ်ားကို ေထာက္လွန္းသိရွိႏိုင္ကာ မရင္းႏွီးေသာေနရာမ်ားကုိ ကုိသြားတဲ့အခါ တုန္ခါမွဳ သို႕မဟုတ္ စကားေၿပာအသိေပးခ်က္ TTS feedback မ်ားၿဖင့္ သိရွိႏိုင္ေစမွာၿဖစ္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူရဲ႕ Cover ကို ကိုင္ထားတဲ့အခါ သူ႕ပတ္ပတ္လည္ ၂မီတာမွာရွိေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊အရာဝတၳဳမ်ားကို သိရွိအာရံုခံႏိုင္ေစမွာၿဖစ္ပါတယ္။
Optical Scan Stand ကေတာ့ device ကို စာအုပ္မ်ား ၊ ပံုႏွိပ္ထားတဲ့ပစၥည္းမ်ားကို focus ထားကာ ေနရာခ်ထားလိုက္ရင္ Optical Scan apps က အလုိအေလ်ာက္ activate လုပ္ကာ ပံုမွာၿမင္ရတဲ့စာသားမ်ားကိုသိရွိၿပီး ဖတ္ၿပမွာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ Optical Scan Stand ကသံုးစြဲသူအေနၿဖင့္ တစ္ဦးတည္းရွိေနတဲ့အခါ မ်ားစြာအသံုးတည့္မွာၿဖစ္ပါတယ္(အၿခားသူမ်ားဖတ္ၿပစရာမလို)။ Stand မွာဖုန္းတင္လိုက္တဲ့အခါ စာရြက္ကိုအာရံုခံမိတာနဲ႕ apps က အလုိအေလ်ာက္ စတင္မွာၿဖစ္ၿပီး စာသားမ်ားကိုဖတ္ၿပမွာၿဖစ္ပါတယ္။
Voice Label ကေတာ့ အရာဝတၳဳမ်ားကို မွတ္စုမ်ား၊ tag voice labels မ်ားၿဖင့္မွတ္သားထားကာ ခြဲၿခားႏိုင္ေစမွာၿဖစ္ပါတယ္။ NFC ခ်ိတ္ဆက္မွဳနည္းပညာနဲ႕ စမတ္ဖုန္းကို NFC-enabled device မ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဆိုပါ device မ်ားကဘာ device မ်ားၿဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႕ ဘယ္လုိမ်ိဳးအသံုးၿပဳရတယ္ဆိုတာကို recording လုပ္ထားႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
Galaxy Core Advance မွာအၿခားေသာ Galaxy series မ်ားကဲ့သို႕ S Voice ,STranslator ,Sound & Shot,Group Play ႏွင့္ Easy Mode မ်ားလည္းပါတယ္။ယခုအခါမွာေတာ့ မသန္စြမ္းသူမ်ားနဲ႕ အၿမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ပါ အသံုးတည့္မည့္ Light Sensing App, Instant Voice Camera, Voice Guide Camera တို႕ကိုလည္းထပ္မံေပါင္းထည့္ကာ ယခု ေနာက္ဆံုး Accessories မ်ားလည္းထြက္ရွိလာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
အဆိုပါ Accessories မ်ားကေတာ့သီးၿခားဝယ္ယူရမွာၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ Galaxy devices မ်ားအတြက္လည္းထပ္မံထြက္ရွိလာမည္ၿဖစ္သည္။
====================
Nyein Chan(TSJ Tech Team)
====================