ဆီမီးခုံရြာမွ ရုပ္စုံယြန္းေက်ာင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/18/2014 07:10:00 AMျမင္းၿခံ ၊ မတ္ ၁၇
မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံၿမဳိ႕နယ္ရိွ ဆီမီးခုံေက်းရြာသည္ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ကတည္းက တည္ရိွေသာေက်းရြာႀကီးျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းရြာႀကီးျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ အႏုပညာလက္ရာ ဘုရားပုထိုး၊ ေက်ာင္းကန္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွၾကသည္။
အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ေသာ ဘုရားပုထိုး၊ ေက်ာင္းကန္မ်ားမွ ရုပ္စုံယြန္းေက်ာင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ ဆီမီးခုံေက်းရြာရိွ သက္တမ္း (၁၅၂) ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္ေသာ ရုပ္စုံယြန္းေက်ာင္းကို မႏ ၱေလးၿမဳိ႕ရိွ ယြန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္အၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၂၂၂) ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေရွးသူေဟာင္းမ်ားမွ ၎ေက်ာင္းႀကီးေဆာက္လုပ္သည့္ခုႏွစ္ကို`ေအာင္ေက်ာ္ခ်မ္းခ်စ္`ဟုလည္းေကာင္း ၊ `အင္ၾကင္းကံေကာ္`ဟု လည္းေကာင္း လကၤာျဖင္႔မွတ္သားထားၾကသည္။
ဆီမီးခုံေက်းရြာမွ ရုပ္စုံေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင္႔ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားက မႏၱေလးၿမဳိ႕မွ ရုပ္စုံယြန္းေက်ာင္းႏွင္႔ မိမိတို႔ရြာရိွ ရုပ္စုံယြန္းေက်ာင္းတို႔ တူညီၾကသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ ယခုအခါ ဆီမီးခုံေက်းရြာရွိ ရုပ္စုံယြန္းေက်ာင္းသည္ မ်ားစြာပ်က္စီးလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ပ်က္စီး လွ်က္ရိွေသာ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာလက္ရာေျမာက္ေသာ ရုပ္စုံယြန္းေက်ာင္းကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္ ရုပ္စုံယြန္း ေက်ာင္းဆရာေတာ္မွလည္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မည့္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ မ်ားအား လိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar