အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ အဆုိအမိန္႔ ၁၀ ခု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/18/2014 02:12:00 PM


၁။ သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပတဲ့ ေနာက္ကို လိုက္ပါ။
၂။ ဇြဲလံု႔လ ရွိျခင္းကို တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ မရပါဘူး။


၃။ လက္ရွိကို အာရံုစူးစိုက္ ပါ။
၄။ စိတ္ကူး ေတြးထင္ ၾကံဆျခင္းက စြမ္းအင္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အမွား ျပဳလုပ္ပါ။
၆။ ခဏတာပဲ အသက္ရွင္ရသလို ခံစားျပီး ေနပါ။

၇။ တန္ဖိုး ရွိေအာင္ ေနပါ။
၈။ အေျဖမွန္ သိေနရက္နဲ႔  အမွားကို မေမ်ာ္လင့္ ပါနဲ႔။

၉။ အေတြ႔အၾကံဳ ကေန အသိပညာ ရရွိ ပါတယ္။
၁၀။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ေတြကို႔ ေလ့လာျပီး အဲ့ဒီထက္ ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစား ဖန္တီးပါ။

Ref:dyknow
International news for Myanmar