အေရျပား နာက်င္မႈေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေငြျပန္အမ္းခဲ့ရသည့္ Fitbit Force

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/18/2014 02:13:00 PM


လႈပ္ရွားမႈကို ေျခရာခံႏုိင္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ Fit-bit Force သည္၎၏ က်န္းမာေရးေျခရာခံထုတ္ကုန္ (health trac-ker) ကိုသံုးစြဲသူမ်ား၏ လက္ေကာက္ဝတ္ တစ္ဝိုက္တြင္ အေရျပားနာက်င္မႈ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ေငြျပန္အမ္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ health tracker ေၾကာင့္အေရျပား နာက်င္မႈသည္ သံုးစြဲသူ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တြင္အေရျပား နီရဲျခင္း၊ အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ အနာျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္လူသံုးကုန္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေကာ္မရွင္ (CSPC) ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထက္ပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ CSPC က Fibit ၏တရားဝင္ ထုတ္ကုန္ျပန္သိမ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ၎၏ဆိုက္ေပၚတြင္ တင္ခဲ့ၿပီးယခုအခါ Force သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ျပန္အမ္းေငြအျပည့္ ရယူႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၉ က်သင့္သည့္ Force သည္နာမည္ေက်ာ္ Fitbit Flex ကိုအဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ၿပီး ပါးလႊာသည့္ရာဘာ လက္ပတ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဆိုပါထုတ္ကုန္က သံုးစြဲသူ၏ေျခလွမ္းမ်ား ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ အိပ္စက္မႈေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္။ ထုတ္ကုန္၏ ေအာက္ဘက္တြင္ stainless steel ကိုရာဘာေစးမပါသည့္ ေမွ်ာ့ႀကိဳးႏွင့္အတူ အသံုးျပဳထားသည္။ Fitbit ကမူအထက္ပါ အေရျပားနာက်င္မႈသည္ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သူ အခ်ိဳ႕ထံတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

CPSC ကမူ Force ထုတ္ကုန္ေၾကာင့္ အေရျပားနာက်င္မႈ အစီရင္ခံစာ ၉,၉၀၀ ရရွိခဲ့ၿပီးသံုးစြဲသူ ၂၅၀ ခန္႔တြင္အရည္ၾကည္ဖု အနာမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။-ေနာင္ေနာင္
Ref: CNET
Internet Journal