ရခိုင္ ၄ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆံု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 01:44:00 PM


(နိရဥၥရာ- ၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၄)

ရခိုင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ အထင္ကရ ပါတီ (၄) ခု၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုလ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႕မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ဆံုျပီး ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို အေလးအနက္  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲေသာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ရခိုင္ဒီမိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတင္ေရး ပါတီ၊ ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ)မွ ျဖစ္ၾကသည္။
ယခု ေလးပါတီေတြ႕ဆံုမူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၃) လကတည္းက ၾကိဳတင္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး အေပၚ အာရံုစူးစိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ၎ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ဟန္က ေျပာသည္။
“ ကၽြန္္ေတာ္တို႕ ကုိယ့္တိုင္းျပည္ကုိယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အခါမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီညႊတ္ေရးဟာအေရးၾကီးတယ္ဆိုတဲ့ အခန္းက႑ကို အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
” ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီညႊတ္ေရးဆိုတဲ့ အခါမွာလည္း အတြင္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ လူမူ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ညီညႊတ္ေရးဟာ အေရးၾကီးတဲ့အတြက္ ညီညႊတ္ေရးအတြက္ မူတစ္ခု လိုတယ္ဆိုတာကို သေဘာထား ေပးမူေတြ ရွိပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ဆိုသည္။
ရခိုင္အမ်ိဳးသား အင္အားစုေတြ ညီညႊတ္ပါမွ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  လံုျခံဳေရးဆိုသည္မွာလည္း လက္ေတြ႕ ခံစားေနရေသာ အဓိဂရုဏ္းျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မူျဖစ္သည္သာမက ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႕အတြက္ ၎ျခိမ္းေျခာက္မူကို မည္ကဲ့သုိ႕ ေျဖရွင္းမလဲ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဟာ ဒီကေန႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရခိုင္မ်ား စုစည္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္သံတည္းျဖင့္ပါ၀င္ရန္ အေျခအေနက အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၎၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူရာတြင္၎၊ အစိုးရျဖင့္ ေသာ္၄င္း၊ ျပည္သူႏွင့္ ေသာ္၎၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္၎ ပါတီမ်ားက စုေပါင္းျပီး သဟာဇာတ က်က် စုေပါင္း အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း သူက ေျပာၾကားသည္။
ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ ရခုိင့္အမိ်ဳးသား နုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ လက္ရွိျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကိဳးပမ္းမွဳအေျခအေန၊ ရခုိင့္အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ၊ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ကိစၥ ရပ္မ်ားကုိ အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကျပီး  ေအာက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိခ်မွတ္နုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
၁။ ရခုိင္အမိ်ဳးသားညီညြတ္ေရးကုိ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။
၂။ ရခုိင္အမိ်ဳးသားအင္အားစုအားလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္
၃။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမွဳႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူ သံုးစဲြသည့္အခါ ေဒသံျပည္သူမ်ား၏အကိ်ဳးစီးပြားကုိ ေရွ ့ရွုေဆာင္ရြက္ရန္ – ႏွင့္
၄။ ေနာက္ထပ္ေတြ ့ဆံုပဲြမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ တို႕ ျဖစ္သည္။

Narinjara နိရဥၥရာ