လာမည့္ႏွစ္ Valentine's Day တြင္ ေခ်ာကလက္မ်ား ယခုထက္ ပုိ၍ ေစ်းႀကီးႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 05:57:00 PM


Valentine's Day တြင္ ကမၻာတစ္၀န္း ၌ အသည္းပံု ေခ်ာကလက္ ဘူး ၃၅ သန္းေက်ာ္ ၀ယ္ယူ ခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုတည္းတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံ ႏွင့္အထက္ တန္ဖုိးရွိေသာ ေခ်ာကလက္ မ်ားကုိ ၀ယ္ယူ ခဲ့ၾကသည္။

ဤမွ် မ်ားျပားလွေသာ ေခ်ာကလက္ ၊ ခ်စ္သူတုိ႔ ႏွစ္သက္စြာ စားသံုးေသာ ေခ်ာကလက္ ၊ ကမၻာ့ ကေလး သူငယ္မ်ား ေန႔စဥ္ စားသံုးေသာ ေခ်ာကလက္ ၏ အရင္းအျမစ္ မွာ လူသိ နည္းပါးၿပီး အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္း တြင္ ထိပ္ဆံုးက ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေလး တစ္ႏုိင္ငံ မွ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည္ကို သင္သိ ပါသလား။

အာဖရိကတုိက္ ၏ ေဝးလံသီေခါင္ ေသာ ေနရာ တစ္ေနရာတြင္ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ ႏုိင္ငံ ပါရွိသည္။ ေခ်ာကလက္ ျပဳလုပ္ရန္ အဓိက ကုိကိုးသီး လုိပါသည္။ ကမၻာ ့ေခ်ာကလက္ ေစ်းကြက္ တစ္ခုလုံး အတြက္ လုိအပ္ေသာ ကုိကုိးသီး သုံးပုံတစ္ပုံ ေက်ာ္ကို ဤႏုိင္ငံမွ စိုက္ပ်ဳိး ေရာင္းခ် ေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ စိုက္ပ်ဳိး ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကေလးငယ္ မ်ား၏ လုပ္အားက အဓိက ပါဝင္ေန ပါသည္။


ယခုလည္း ကုိကိုးသီး ဆြတ္ခ်ိန္ ေရာက္ရွိလုိ႔ လာပါၿပီ။ ပင္စည္တြင္ တုိက္႐ုိက္ ေပါက္ေလ့ ရွိေသာ ကိုကိုးသီး မ်ားမွာ ဝင္းမွည့္ ေနၿပီး ဆြတ္ယူမည့္ သူကို ဖိတ္ေခၚ ေနသကဲ့သုိ႔ပင္။ ကိုကိုးသီးသည္ အခြံမာ အသီး အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို ဆြတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေစ့အိမ္မွ ထုတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မရွက္တီ ဓားျဖင့္ ခုတ္ထုတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တန္ေပါင္း မ်ားစြာရွိေသာ ကုိကုိးသီး မ်ားကို တစ္လုံးခ်င္း ဓားျဖင့္ ခုတ္ကာ ဆြတ္ယူရၿပီး အခြံခြၽတ္ ရသည္မွာ အႏၲရာယ္မ်ား သေလာက္ ပင္ပန္း ဆင္းရဲလွၿပီး ရရွိေသာ ေငြေၾကးမွာလည္း နည္းလြန္း လွေပသည္။


ေက်ာင္းေန အရြယ္ ကေလးငယ္ မ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ ႀကံဳလီွ ေသးေကြးေသာ လက္ႏွင့္ မလုိက္ေအာင္ ႀကီးမားသည့္ အာဖရိကန္ မရွက္တီဓား ကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ကုိကိုးသီး ဆြတ္ရန္ အသင့္ျပင္ ေနၾကပါၿပီ။ ဆြတ္ၿပီး ႐ုံျဖင့္ မၿပီးေသး ယင္းအသီး မ်ားကို မရွက္တီဓား ျဖင့္ပင္ အခြံခြၽတ္ ရေပဦးမည္။ လက္ဓားထိျခင္း မ်ားကုိ တံေတြးဆြတ္၊ ဖုန္မႈန္႔ သိပ္ကာ၊ သီခ်င္းဆုိကာ အာ႐ုံလႊဲရင္း တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း ကုိကိုး သီးဆြတ္၊ အခြံခြၽတ္ ႏုိင္ပါမွ ညေန ေစာင္းေသာ္ ေနာက္ေန႔ အတြက္ စားေသာက္႐ုံ ေငြေၾကး အနည္းငယ္ ကုိ ပုိင္ရွင္ ေတာင္သူထံမွ ရရွိပါမည္။ ဤ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္း မတက္ႏုိင္ပါ။ ေက်ာင္းတက္ လွ်င္ ေနာက္ေန႔ စားေသာက္ေရး ခက္ခဲသြား ပါလိမ့္မည္။

ေတာင္သူမ်ား ကလည္း ကေလးသူငယ္ မ်ားကို ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဆင္းရဲ လွေသာ ေတာင္သူ မ်ားမွာ ကိုကုိးသီး ဆြတ္ရန္၊ အခြံခြၽတ္ရန္ ကေလး အလုပ္သမားမ်ား ကုိသာ ငွားရမ္း ခုိင္းေစ ႏုိင္ၾက၏။ လူႀကီး အလုပ္သမား မ်ားကို အခေၾကးေငြ ပုိေပးရေလ့ ရွိသည့္ အတြက္ ေစ်းေပါေပါ ႏွင့္ရေသာ ကေလး လုပ္သား မ်ားကိုသာ ငွားရမ္း ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ အလုပ္လုပ္ ခြင့္ေပးျခင္းကို ေက်းဇူးပင္ တင္ၾက ရေသး၏။ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ ေဝးစြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတ လွေသာဘဝ ျဖစ္သျဖင့္ ပညာေရးကို ဦးစား မေပးႏုိင္ ၾကေတာ့ဘဲ သမုဒၵရာ ဝမ္းတစ္ထြာ ကုိ ျဖည့္တင္း ႏုိင္ရန္ ကုိုကုိး စုိက္ခင္းထဲ သုိ႔သာ ေျခဦးလွည့္ ေရာက္ရွိ လာကာ လြယ္အိတ္ကို ပစ္ခ်ၿပီး မရွက္တီဓား ကို ေကာက္ကုိင္ ၾကပါ၏။

ကမၻာေပၚ၌ ေရာင္းရ အေကာင္းဆုံး မုန္႔ပဲ သေရစာ တြင္ ေခ်ာကလက္ သည္ ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား က ကုိကိုးသီး မ်ားကို အလုအယက္ ေစ်းေကာင္း ေပး၍ ဝယ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ေၾကာင့္ ကုိကိုးစုိက္ ပ်ဳိးသူမ်ားမွာ ရံဖန္ရံခါ ထမင္းပင္ နပ္မွန္ေအာင္ မစားရေပ။ အုိင္ဗရီကို႔စ္ တြင္ ကိုကုိး စုိက္ပ်ဳိးေရး အေပၚမွီတင္း ေနထုိင္သူ ၃ ဒသမ ၅ သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္း ဝင္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ ပင္ မရွိေပ။


တစ္ဖန္ ကိုကုိးသီး မ်ားကုိ ေခ်ာကလက္ ေတာင့္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ အသြင္ ေျပာင္းလဲ ေရာင္းခ် ေနေသာ ေခ်ာကလက္ စက္႐ုံႀကီးမ်ား၊ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ား မွာမူ အၫြန္႔ တလူလူ တက္ေနေသာ စီးပြားေရး၊ တဖိတ္ဖိတ္ လက္ေနေသာ အနာဂတ္ႏွင့္ ဝင္လာမစဲ တသဲသဲ ျဖစ္ေနေသာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွိသည့္ အျမတ္အစြန္း မ်ားျဖင့္ တုိးတက္ ႀကီးပြား ေနပုံမွာ နားလည္ ခ်င္စရာပင္ မေကာင္း ေတာ့ေခ်။

ေခ်ာကလက္ ေလာကတြင္ ကိုကိုးသီး မ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ကုိကုိးသီး သန္႔စင္ စက္႐ုံ ပုိင္ရွင္မ်ား၊ ကုိကုိးသီး တင္ပို႔ ေရာင္းခ် သူမ်ား၊ ကုိကုိးသီး ကိုလုိအပ္သလုိ ေရာေႏွာ ျပင္ဆင္ကာ ေခ်ာကလက္ ျပဳလုပ္ ေရာင္းခ် ေနသူမ်ား အားလုံးသည္ ေငြေၾကး အျမတ္အစြန္း ေကာင္းစြာ ရရွိၾကၿပီး မုိးထဲ ေရထဲ စိုက္ပ်ဳိး ခဲ့ၾကေသာ ေတာင္သူ မ်ားကမူ အ႐ုိး အရင္းသာ ကိုက္ရသည့္ အေျခအေန သုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနသည္။

အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ ၏ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ကူညီ ေနၾက သူမ်ားကလည္း ရွိပါ၏။ ကမၻာ့ အႀကီးဆုံး အစားအေသာက္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ နက္စေလမွ လူမႈဝန္ထမ္း အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ကအုိင္ဗရီကုိ႔စ္ တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၃ ေက်ာင္း ကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ ဖြင့္လွစ္ ေပးထား၏။ ကေလး အလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး၊ ေက်ာင္းေန အရြယ္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ ေရာက္ေရးကုိ နက္စေလ ကုမၸဏီ က ေရရွည္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲကာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေန၏။ကိုကုိး ေတာင္သူ မ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ကိုလည္း ႀကိဳးစား ျမႇင့္တင္ေပး ေနကာ ကုိကိုး စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုိလည္း ေခတ္မီ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္လာေအာင္ ကူညီ ေစာင့္မရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေန၏။

သုိ႔ေသာ္ ေလာဘေဇာ အေတာမသတ္ ႏုိင္ေသာ ကုိကိုး ဝယ္ယူသူ သန္႔စင္ ေခ်ာကလက္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစုမွ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေသာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားက နက္စေလ ၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ေဝဖန္လ်က္ ေဘးထုိင္ ဘုေျပာ ေနၾက၏။

အႏွီ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ေတာင္သူ မ်ား၏ ဘဝကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ထက္ အမ်ဳိးအစား ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုကိုး သီးမ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ဝယ္ယူကာ ေခ်ာကလက္ ေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး အျမတ္အစြန္း မ်ားမ်ား ရရွိရန္ ကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ ေနၾက၏။

အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ အစုိးရ ကလည္း ကုိကိုးသီး ေရာင္းေစ်းကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၏။ အစိုးရ သတ္မွတ္ ေရာင္းေစ်းမွာ နိမ့္လြန္း၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုိကုိးသီး တန္ခ်ိန္ ၁၂ဝဝ ထြက္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ႕ သည္ပင္ စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံ ေျပလည္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ယခုအခါ ကုိကုိးသီးပင္ မ်ားမွာ ႏွစ္ခ်ဳိ႕ေနၿပီး ကိုကုိး အထြက္ ႏႈန္းလည္း က်လာေနသည္။ မ်ားမၾကာမီ ေတာင္သူမ်ား ကုိကုိးသီးပင္ စုိက္ခင္းသစ္မ်ား စိုက္ပ်ဳိး ရေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာင္သူမ်ား အဖုိ႔ ကုိကိုးပင္ ေဟာင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းကာ အပင္အသစ္ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ကုိကိုး သီးခူးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ သည္အထိ ဝင္ေငြ ျပတ္လပ္ သြားမည့္ အေျခအေန ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ေငြေၾကးအခံ အင္အား မရွိပါေခ်။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ရတာနဲ႔ ျပန္ရတဲ့ ေငြနဲ႔က မတန္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုကိုးပင္ ေတြကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းၿပီး ေရာ္ဘာပင္ ေတြကုိပဲ စုိက္ပ်ဳိးဖုိ႔ စဥ္းစား ေနပါတယ္ ... '' ဟု ေတာင္သူ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

အမွန္ပင္ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ ႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ ကုိကိုး စိုက္ခင္းမ်ား ေနရာတြင္ ေရာ္ဘ ာစုိက္ခင္းမ်ား ကိုေတြ႕ ျမင္ေန ရပါသည္။ ေရာ္ဘာ လုပ္ငန္းသည္ တစ္ႏွစ္ ပတ္လုံး ဝင္ေငြရႏုိင္ သည့္အတြက္ ေတာင္သူ မ်ားသည္ ကိုကိုး မစုိက္လုိ ေတာ့ပါေလ။

ထုိ႔ျပင္ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ လုပ္သားမ်ား ကလည္း နင္းျပားဘဝ ကုိ စြန္႔ခြာကာ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး ရရာ အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္၍ ကုိကိုးစုိက္ခင္း မ်ားအတြက္ ေတာင္သူ အင္အားလည္း လုံေလာက္စြာ မရွိေတာ့ ပါေခ်။

မၾကာမီ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ တြင္ ေရာ္ဘာ စုိက္ခင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား ကလည္း လုပ္အားႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ ေငြေၾကး ကုိရရွိမည္ ျဖစ္ေလရာ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ ခြင့္ရ ၾကေပ ေတာ့မည္။ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ စိုက္ပ်ဳိး လာေသာ ကုိကိုးစုိက္ခင္း မ်ားလည္း အစုိးရ၏ လိမၼာ ပါးနပ္မႈ မရွိျခင္း၊ စီးပြားေရး သမားမ်ား၏ ကုပ္ေသြးစုပ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါေတာ့ မည္။ ေနာက္ႏွစ္ Valentine's Day တြင္ ေခ်ာကလက္မ်ား ယခုထက္ ပုိ၍ ေစ်းႀကီး ေနေပ ေရာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပအပ္ ပါသည္။