ဝ ေလတပ္ ေဝဟင္ႏွင့္ ေျမျပင္ ခရူးမ်ားကုိ တရုတ္ေလ့က်င့္ေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 07:39:00 PM


(HS Jane's 360မွ 11 Feb 2014 ရက္စြဲပါ “China training UWSA air and ground crews” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား အနက္ အင္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေျခ စုိက္ကာ နယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးစစ္တပ္ UWSA ၏ ေလၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔သစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္မည့္ ေဒသခံပုိင္းေလာ့ႏွင့္ စက္မႈပညာရွင္မ်ားကုိ အားကုိးႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ရန္ကုန္မီဒီယာ သတင္းရပ္ကြက္ အဆုိအရ သိရွိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ M:17 အမ်ဳိးအစား စစ္ဖက္သုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သင္တန္း အစီအစဥ္အတြက္ UWSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၃၀ ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ျပည္ပအေျခစုိက္ ျမန္မာသတင္းဌာန တစ္ခုက မၾကာေသးမီွက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မၾကာေသးမွီက ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ပန္းဆန္းရွိ UWSA ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) ႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ ရရန္အားထုတ္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KNLA သတင္းရပ္ကြက္ကုိ ကုိးကားကာ ယင္းသုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ ဝ တပ္ဖြဲ႔ UWSA ထံသုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံက M:17 စစ္ဖက္သုံး ရဟတ္ယာဥ္အခ်ိဳ႕ကုိ လာအုိနယ္ေျမကုိ ျဖတ္၍ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ခုိင္လုံေသာသတင္းမ်ား မႏွစ္က ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ UWSA တုိ႔မူ ၎သတင္းမွားယြင္းေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားၾကသည္။

Yangon chronicle