ပါမစ္မရွိသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား အေရးယူသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 02:46:00 PM


ျမတ္ၿငိမ္းေအး   |   Friday, 14 February 2014
 ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္အအုံတစ္လုံးကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္အအုံတစ္လုံးကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ုိက္
မ်ားစည္းကမ္းရွိေစရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မရရွိ ေသးသည့္ ကန္ထ႐ိုက္
တိုက္မ်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ သည္အထိ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ
ေရးေကာ္မတီ ၏ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) မွ ဒုတိယဌာနမႉးျဖစ္သူ ဦးေန၀င္းက
ေျပာသည္။

"စည္ပင္သာယာဆီကေန ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မရဘဲနဲ႔ ေဆာက္ေနၾကတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အေဆာက္
အအံုေတြကို ၿဖိဳဖ်က္တဲ့အထိ အေရးယူသြားမွာ။ အထပ္ျမင့္ႀကီးေတြကိုေတာ့ တစ္လံုးလံုးၿဖိဳခ်မွာ
မဟုတ္ေပမယ့္ စည္းကမ္းလုိက္နာေအာင္ စံနမူနာအေနနဲ႔ စၿပီးအုတ္ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္ေနတဲ့
အေဆာက္ အအံုေတြကို မျဖစ္မေနၿဖိဳဖ်က္ အေရးယူသြားမွာပါ" ဟု ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံတြင္
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေတာင္းခံကာ တည္ေဆာက္ ရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ကန္ထ႐ိုက္အေဆာက္
အအံုမ်ားမွာ ပါမစ္မရရွိဘဲတည္ေဆာက္ၾက သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ
ေရးေကာ္မတီက အဆိုပါစည္းကမ္းမဲ့မႈမ်ား အား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ထိုနည္းဥပေဒကိုေရးဆြဲ ခဲ့ၿပီး
လႊတ္ေတာ္ကလည္း အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။

"ဒီလုိမ်ဳိးေတြနည္းပါးေအာင္ စည္ပင္သာယာ ကဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆုိတာေတြကို
လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပခဲ့တယ္။ အခုလႊတ္ေတာ္ ကလည္း အတည္ျပဳၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔ နည္းဥပေဒအသစ္ေတြေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း မွာ တစ္ၿမိဳ႕
နယ္ကို ေလးငါးလံုးေလာက္ နမူနာ အေနနဲ႔ ပါမစ္မရဘဲ စတင္ေဆာက္ေနတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္
ေတြကို ၿဖိဳဖ်က္သြားမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကန္ထ႐ိုက္အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
၏ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မရရွိဘဲ တည္ေဆာက္ေနပါက နမူနာ ၿဖိဳဖ်က္မႈမ်ားထဲတြင္မပါ၀င္ရန္
ဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ပါမစ္မရရွိဘဲ
တည္ေဆာက္ထား သည့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွာ အေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာေပၚလာပါက အဆုိပါ
အေဆာက္အအံု တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔
စည္ပင္သာယာက အေရးယူလွ်င္ ပါမစ္မရဘဲတည္ေဆာက္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ေလ်ာ့နည္း
သြားႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ပါမစ္မရရွိဘဲ
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုေပါင္းမွာ ၂၀၁၃ ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ အလံုးေပါင္း
၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဆုိပါ အေဆာက္အအံုမ်ားအား တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳကေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးမွ ၂၀၁၃ ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳထား
သည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု မွာ ၆၂၅ လံုး၊ လံုးခ်င္း အေဆာက္အအံု ၂,၄၉၆ လံုးႏ်င့္ ျခံစည္႐ိုး
၁၃၂ ခုတို႔ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာတိုင္း(မ္)