ေရႊဆုိင္ ႏွင့္ အင္း၀ဘဏ္တုိ႔တြင္ လုယက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 10:23:00 AM
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၅-၂-၂၀၁၄

ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းက်ဳိက္ ေက်းရြာ အမွတ္(၉) ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္ (၆၈) ဦးတင္ျမင့္ ေရႊဆုိင္၌ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေရႊထည့္ ထားသည့္ မွန္ဗီ႐ုိအား ေသနတ္ဒင္ ျဖင့္ ႐ုိက္ခြဲ၍ ေရႊဆြဲျပား စုစုေပါင္း တန္ဖုိးေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝ ခန္႔ လုယက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူ ဗုိလ္ႀကီး ေအာင္ခန္႔မင္း အား စစ္ဘက္ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အက်ဥ္း စစ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ျဖင့္ စစ္ေဆး ခဲ့ရာတြင္
တရားခံ၏ ဝန္ခံခ်က္ႏွင့္ သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ မ်ားအရ ျပစ္မႈ ထင္ရွားသျဖင့္ ၄င္းအား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႐ႈတ္ခ်၍ အၿမဲတမ္း ထုတ္ပစ္ဒဏ္ ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္အား နယ္ဘက္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္က်ခံ ေစခဲ့သည္။

အလားတူ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး မိတၴီလာၿမိဳ႕ အင္းဝဘဏ္ လီမိတက္ (မိတၴီလာ ဘဏ္ခြဲ) ၌ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သူအား ဓားျဖင့္ ေထာက္၍ ေငြလုယက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူ ဗုိလ္ႀကီး ေဝယံမ်ဳိးေက်ာ္ အား စစ္ဘက္ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အက်ဥ္း စစ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ ရာတြင္ တရားခံ၏ ဝန္ခံခ်က္ ႏွင့္ သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ မ်ား အရ ျပစ္မႈထင္ရွား သျဖင့္ ၄င္းအား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႐ႈတ္ခ်၍ အၿမဲတမ္း ထုတ္ပစ္ဒဏ္ ႏွင့္ အလုပ္ ၾကမ္း ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္အား နယ္ဘက္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ က်ခံေစ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

The Myawady Daily