ယာဥ္ႀကီးနဲ႔ယာဥ္ငယ္ မေတာ္တစ တိုက္မႉျဖစ္ပြားရင္ ယာဥ္ငယ္ကႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ မွားသလား မွန္သလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 09:46:00 PM


ယာဥ္ႀကီးနဲ႔ယာဥ္ငယ္ မေတာ္တစ တိုက္မႉျဖစ္ပြားရင္ ယာဥ္ငယ္ကႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မွားယြင္းေသာယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္ ဥပေဒမွာေတာ့ အမွားက်ဴးလြန္သူသာလ်င္ အျပစ္ရွိပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိထားပါတယ္ ထို႔အျပင္စက္တပ္ယာဥ္က လမ္းကူးသူ သုိ႔မဟုတ္ အေႏွးယာဥ္ကိုေရွာင္ရင္း တစ္ျခားတစ္ဖက္ဖက္က လူတစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ တိုက္မိလို႔ ေသဆံုးသြားခဲ့လ်င္ လမ္းကူးသူ သုိ႔မဟုတ္ အေႏွးယာဥ္ အပါအဝင္ စက္တပ္ ယာဥ္ေမာင္းပါ အေရးယူခံရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါကိုေတာ့ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာဖုိ႔အေရးႀကီးလွပါတယ္

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ