ဘာမီယန္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အာဖဂန္အစိုးရ ရပ္ဆုိင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 08:20:00 PM


ကဘူးလ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၁၃

တာလီဘန္မ်ား၏ ဖ်က္ဆီးမႈခံခဲ့ရေသာ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား
အနက္ တစ္ဆူ၏ေျခေတာ္တစ္ဖက္ကုိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က
တရားမ၀င္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား တည္ရိွရာနယ္ေျမ၌ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အာဖဂန္အစိုးရက ရပ္ဆုိင္းခဲ့
ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အကယ္၍အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ားအား
တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါက
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားတည္ရွိရာ ဘာမီယန္ေတာင္ၾကားေဒသမွာ
ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ စာရင္းမွပင္ ဖယ္ရွားခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ဘာမီယန္ေတာင္ၾကားေဒသ၌တည္ရွိေသာ
အဆိုပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ မူလာမိုဟာမက္အိုမာ၏ အမိန္႔အရ တာလီဘန္မ်ားက၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း
ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဘာမီယန္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ၾကီးမ်ားအား
ထြင္းထုထားခဲ့ရာ ေတာင္ေစာင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဘာမီယန္
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမသုိ႔ ယူနက္စကုိ
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး
တစ္ဆူ၏ ေျခေတာ္တစ္ဖက္ေနရာကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ လကၡဏာ
မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
အာဖဂန္အစိုးရက ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ဟာဇရက္ျပည္နယ္ ဘာမီယန္
ေတာင္ၾကားေဒသ၌ ေအဒီ ၅၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၅၅၄ ခုႏွစ္အၾကား
ထုဆစ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကေသာ ဧရာမဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးမ်ားသည္
ဂႏၶာရေခတ္အႏုပညာ၏ ဂႏၴ၀င္ေျမာက္ပံုစံကုိ ကိုယ္စားျပဳရာ
ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားအား တာလီဘန္တို႔က ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးတုန္လႈပ္ခဲ့ရ

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ