ေက်းငွက္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ဖမ္းဆီးေရာင္းဝယ္မႈ ထိေရာက္စြာ ၾကပ္မတ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 06:45:00 PM


ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ က်က္စားေနေသာ ေက်းငွက္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္မ်ားကို တရားမဝင္ ဖမ္းဆီး ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ားကို ယခင္ထက္ပိုမို ထိေရာက္စြာ ၾကပ္မတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

တန္ခိုးႀကီး ဘုရားမ်ားတြင္ ငွက္လႊတ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ဖမ္းဆီး ေရာင္းခ်ေနၾကေသာ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လင္းေခး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းလွေက်ာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎ကယင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုံးဝ ကာကြယ္ထားသည့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၅၀ မ်ဳိး၊ သာမန္ ကာကြယ္ထားသည့္ မ်ဳိးစိတ္ ၄၃ မ်ဳိးႏွင့္ ရာသီအလိုက္ ကာကြယ္ထားသည့္ မ်ဳိးစိတ္ ၁၃ မ်ဳိးရွိၿပီး တန္ခိုးႀကီး ဘုရားမ်ားတြင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ လႊတ္ေနေသာ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ မ်ားသည္ မ်ဳိးတုံး ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အေျခအေန မရွိေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ကန္႔သတ္ထားသည့္ တိရစာၦန္မ်ား ဖမ္းဆီး ေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အေရးယူမည့္ အေျခအေနကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဇီဝမ်ဳိးစုံ၊ မ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေနျဖင့္ ၂၂၃၉ ႀကိမ္ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weekly