အသားေရဖ်က္မွဳနဲ ့ ျပစ္ဒဏ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 10:17:00 AM


မည္သူမဆိုအျခားလူတစ္ဦးဦးဧ။္ အသားေရကိုဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္လ်င္ ၊ ထိုသူကို ၂ ႏွစ္ထိ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္ ။

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ