ခရီးသည္တင္ဟုိင္းလပ္ယာဥ္မ်ားအား မတ္လ ၁ ရက္မွစကာ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းသုိ႔ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 05:43:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေဖေဇာ္ဝါရီ ၁၅

ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလပ္ယာဥ္မ်ားအား မတ္လ ၁ ၇က္မွစကာ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းသုိ႔ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳေတာ့မည္အဟုတ္ေၾကာင္း မထသ (ဗဟုိ) မွ သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးသုိ႔ ေျပးဆြဲေသာ ဟုိင္းလပ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ၾကံ႕ - ပဲခူး တုိးလ္ဂိတ္ရွိေသာ ျမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၌ (၅၁) ယာဥ္ၾကီးကားဂိတ္အထိ
ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တုိက္ၾကီး - ေမွာ္ဘီ ေျပးဆြဲေသာ ဟုိင္းလပ္ယာဥ္မ်ားမွာ ေလွာ္ကားလမ္းခြဲအထိ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မထသ (ဗဟုိ) မွ ဥကၠဌ ဦးလွေအာင္က "ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္ာယဥ္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရေအာင္ တစ္လၿပီးတစ္လ အခ်ိန္ဆုိင္းငံ့ေပးခဲ့တာ၊ အခုေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔
ထပ္ဆုိင္းင့ံမယ္လုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳမိန္႔ရခဲ့တယ္။ အဲဒီရက္ေနာက္ပုိင္းက စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းကုိ ေပးမဝင္ေတာ့ဘူး " ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရုံးမွ ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလပ္ယာဥ္မ်ားအား စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းသုိ႔ ေျပးဆြဲခြင့္
မျပဳေတာ့ေၾကာင္း၊ ၎းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟုိင္းလပ္ယယာဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရရွိရန္အတြက္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္အထိ ထပ္တုိးေျပးဆြဲခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္
ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္လည္း ထပ္တုိးေျပးဆြဲခြင့္ ေပးရန္ တင္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္အထိသာ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မထသ (ဗဟုိ)မွ သိရသည္။

ျမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီညႊတ္မႈမရွိျခင္း ႏွင့္ ယာဥ္တုိက္မႈ၊ တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပါက ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ေျပးဆြဲခြင့္ မျပဳေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Popular Myanmar News Journal