အႏၵိယ ျမန္မာ နယ္စပ္ တမူး ျမိဳ့လယ္ ေစ်းတန္း အမွတ္ ၆ အတြင္း မီးေလာင္မွႈ ျဖစ္ပြား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 12:48:00 PMမီးေလာင္မွႈ သည္ ည၈ နာခန္ ့မွ စတင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ပါသည္။ မီးေလာင္စဥ္ ေပါက္ကြဲ သံမ်ား ႀကားရ၍ ယခင္ ႏွစ္မ်ား ကဲ့သို ့ သူပုန္အိမ္မ်ား ပါရင္ခက္
ပါလား ဟု ထင္မိ ပါတယ္။

ေပါက္ကြဲ မွႈ မ်ားမွာ ဂစ္အိုးမ်ား သာျဖစ္ၿပီး မီးမွာ ၁၁ ခန့္တြင္
ျငိမ္းသြား ပါသည္။ အီႏိၵယ ႏိုင္ငံမွ မီးသတ္ကား လာ
ေရာက္ကူညီ သည္မွာ ထူးဆန္းစြာ ေတြရပါသည္။ အိမ္ေျခ ၇ အိမ္ခန္ ့ မီးေလာင္ မွႈ တြင္ ပါ၀င္ ပါသည္။