နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ေျပာင္းသင့္ မသင့္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံ ယူပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 07:40:00 PM


နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ကို ေျပာင္းလဲ သင့္မသင့္ ကို ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ခံယူ ပဲြ က်င္းပ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးဇီလန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္ကီး က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ မစၥတာ ကီးက ေရြးေကာက္ပဲြ ကို စက္တင္ဘာ ၂၀ တြင္ ျပဳလုပ္ မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ခံ ယူပြဲကို သံုးႏွစ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ဆုိ ခဲ့သည္။

နယူးဇီလန္၏လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ၏ ေထာင့္ တြင္ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း ၏ အမ်ဳိးသား အလံျဖစ္ ေသာ ယူနီယံဂ်က္ႏွင့္ ၾကယ္ပံု မ်ားပါရွိေနသည္။ နယူးဇီလန္၏လက္ရွိအလံ သည္ ႏိုင္ငံႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ကိုလိုနီႏွင့္ကိုလိုနီကာလ လြန္ ကာလမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ေနသည္ ဟု ၎ ယံု ၾကည္ေၾကာင္း မစၥတာကီးက ဗစ္တိုးရီး ယား တကၠသိုလ္၌ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း သည့္ ထည့္သြင္း ေျပာဆို ခဲ့ သည္။ နယူးဇီလန္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ တြင္မရွိေတာ့ ေသာ္ လည္း လက္ရွိ အလံတြင္ ယူနီယံဂ်က္ ပါ၀င္ေန ေသးေသာ ေၾကာင့္ ယူေက ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေန သည့္ပံုေပၚေန ေၾကာင္း၎င္းကေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံသစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖင့္ ေခတ္သစ္နယူးဇီလန္၏ေျပာင္းလဲမႈေျခ လွမ္းသစ္တစ္ခုကိုလွမ္းခ်င္ေၾကာင္း ၎ က အဆိုျပဳခဲ့သည္။ အနက္ ေရာင္ေနာက္ခံတြင္ ငွက္ေမြးႏွင့္ ဆင္တူေသာ ေငြေရာင္သစ္ရြက္ပါရွိသည့္ အမ်ဳိး သားအားကစားအဖဲြ႕၏ အလံ ကိုသေဘာက် မိေၾကာင္း၊ ယင္းအလံပံုစံသည္ နယူးဇီလန္၏ သ႐ုပ္သကန္ကို ေကာင္းစြာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ မည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း မစၥတာ ကီးကေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား အလံ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳ ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကမည္မွ် ေထာက္ခံၾကမည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိႏိုင္ေသး ေခ်။ လြန္ခဲ့ေသာ လတြင္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ စစ္တမ္း တစ္ခု အရ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္ရွိအလံကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ ၿပီး ေျဖဆိုသူ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကသာ အလံသစ္ ေျပာင္း လဲ အသံုးျပဳလုိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ Source:BBC

Messenger News Journal