နားအူေနလွ်င္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 08:50:00 PM


နားအူတာ သက္သာေအာင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။

၁။ ပန္ကာ ဖြင့္ထားပါ နားအူတာဟာ ယာယီသာ ျဖစ္ တတ္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္မွ တစ္ပတ္အ တြင္းမွာ ေပ်ာက္ကင္းတတ္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ကင္းဖုိ႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ အတြင္း မွာ ဆူညံသံေတြ ရေအာင္ ပန္ကာဖြင့္ ထားေပးပါ။ ေနာက္ခံ အသံေတြေၾကာင့္ နားအူတာ သက္သာႏုိင္ ပါတယ္လုိ႔ တကၠ ဆတ္ တကၠသုိလ္မွ နား၊ ႏွာေခါင္း လည္ ေခ်ာင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္က ဆုိပါတယ္။

၂။ အငန္စာမ်ား ေလွ်ာ့စားပါ ဆုိဒီယမ္ (ဆား) ဟာ အတြင္းနား အတြင္း ဖိအားကို ျမင့္တက္ေစတာေၾကာင့္ နားအူတာကို ပိုဆုိးေစႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ဓာတ္မတည့္မႈေပ်ာက္ေဆး (Anti histamine)ေသာက္ပါ ဓာတ္မတည့္ မႈေၾကာင့္ နွာေခါင္းတြင္း ေရာင္ရမ္းကာ ႏွာရည္ေတြ ျပည့္ႏွက္ေန တတ္ၿပီး အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးစလံုးဟာ နားအူတာကို ျဖစ္ေစႏုိင္တာေၾကာင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ ေပ်ာက္ေဆးကို ေသာက္ပါ။

၄။ ေကာ္ဖီႏွင့္ အရက္ ေရွာင္ပါ ေကာ္ဖီနဲ႔ အရက္ဟာ အတြင္းနားမွ အရည္ေတြကို ပိုမုိမ်ားျပားေစတာေၾကာင့္ နားအူတာကို လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ပါတယ္။

၅။ သင္ ေသာက္ရတဲ့ ေဆးဝါးေၾကာင့္ နားအူတာ ျဖစ္ေနပါသလား ေအာက္ပါေဆးဝါးေတြဟာ နားအူ တာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ အဲဒီေဆးဝါးေတြ ေသာက္ၿပီး နားအူရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ တုိင္ ပင္ပါ။

- အက္စပရင္

- အက္စပရင္ကို ေရ ရွည္အသံုးျပဳရင္ အၾကားအာ႐ံု ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ ပါတယ္။ အၾကားအာ႐ံုဆံုး႐ႈံးမႈရဲ႕ အစဦး ဆံုး လကၡဏာဟာ နားအူတာပါ။

- အုိင္ဗ်ဴပ႐ုိဖင္ႏွင့္ တာလီေနာ

- ဒီေဆး ေတြကို ပံုမွန္အသံုးျပဳရင္ နားအူတာနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။

- ဘန္ဆုိဒုိင္ယာဇီပင္း

- စိတ္က်ေရာ ဂါေပ်ာက္ေဆးနဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေပ်ာက္ေဆး လုိမ်ဳိး ဘန္ဆုိဒုိင္ယာဇီပင္း အုပ္စုဝင္ေဆး ဝါးေတြဟာ နားအူတာကို ျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။

ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး