၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမ်ား စတင္ေျဖဆိုသည့္ ျမန္မာစာေန႔၌ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 12:25:00 PM

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာစာေျဖဆိုအၿပီး ၿပံဳးေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ျပန္ထြက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ မတ္ ၁၂ ရက္၌ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲစတင္သည့္ ျမန္မာစာေျဖဆိုမႈအတြက္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ၅၈၈၄၇၃ ဦးရွိခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္၍ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ေ၀ဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆး႐ံုစာစစ္ဌာနသံုးခု အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး၌ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၂၈၇ ခု ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၅၄၁၈၁၀ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ေလွ်ာက္ထားသူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ တိုးလာခဲ့သည္။ စာေမးပြဲ စတင္စစ္ေဆးသည့္ ျမန္မာစာေန႔၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစု စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ စာေမးပြဲေျဖရတာ ပထမဦးဆုံးေန႔ဆုိေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္လႈပ္ရွားတယ္။ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို စၿပီးေျဖရတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျဖဆုိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ေျဖႏုိင္ၾကတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ ေျဖဆုိရမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာစာေျဖရတာကေတာ့ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ က်က္ထားတာေတြလည္း တိုးပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြလည္း လြယ္ပါတယ္။ ေျဖရတာလည္း စိတ္ေက်နပ္ပါတယ္” ဟု အ.ထ.က (၁) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၌ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ မနီလာက ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ၊ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ သခ်ၤာ၊ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ဓာတုေဗဒ၊ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ႐ူပေဗဒ၊ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ၊ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ပထ၀ီ၀င္၊ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သမိုင္း၊ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ စသျဖင့္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတြဲအလိုက္ ေန႔စဥ္နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားကိုလည္း စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္မည့္ သူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာစာေျဖဆိုအၿပီး ၿပံဳးေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ျပန္ထြက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမ်ား စတင္ေျဖဆိုသည့္ ျမန္မာစာေန႔၌ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ မတ္ ၁၂ ရက္၌ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲစတင္သည့္ ျမန္မာစာေျဖဆိုမႈအတြက္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ၅၈၈၄၇၃ ဦးရွိခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္၍ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ေ၀ဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆး႐ံုစာစစ္ဌာနသံုးခု အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး၌ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၂၈၇ ခု ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၅၄၁၈၁၀ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ေလွ်ာက္ထားသူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ တိုးလာခဲ့သည္။ စာေမးပြဲ စတင္စစ္ေဆးသည့္ ျမန္မာစာေန႔၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစု စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီေန႔ စာေမးပြဲေျဖရတာ ပထမဦးဆုံးေန႔ဆုိေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္လႈပ္ရွားတယ္။ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို စၿပီးေျဖရတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျဖဆုိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ေျဖႏုိင္ၾကတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ ေျဖဆုိရမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာစာေျဖရတာကေတာ့ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ က်က္ထားတာေတြလည္း တိုးပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြလည္း လြယ္ပါတယ္။ ေျဖရတာလည္း စိတ္ေက်နပ္ပါတယ္” ဟု အ.ထ.က (၁) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၌ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ မနီလာက ဆိုသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ၊ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ သခ်ၤာ၊ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ဓာတုေဗဒ၊ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ႐ူပေဗဒ၊ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ၊ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ပထ၀ီ၀င္၊ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သမိုင္း၊ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ စသျဖင့္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတြဲအလိုက္ ေန႔စဥ္နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားကိုလည္း စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္မည့္ သူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group