တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္သူ ရွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ ရွိဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 01:04:00 PMေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၂

လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ သုံးႏိုင္ငံ အၾကား တည္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္သူ ဦးေရ ရွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားကို ကိုးကား၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၂၃ ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအေရအတြက္မွာ ဧည့္ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူထက္ အဆ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ မ်ားျပားေနေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားကို ကိုးကား၍ ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ ယင္းဧည့္ႏိုင္ငံသား မ်ားကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးထားသည့္ အေရအတြက္ ထက္လည္း ခုနစ္ဆခန္႔ မ်ားေနေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလက္မွတ္၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္တို႔ကို ပုံမွန္စိစစ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ White Card ကိုင္ေဆာင္သူ ဦးေရ မ်ားျပားေနျခင္း ျဖစ္သည္ကို ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္းဥပေဒအရ သက္ေသခံ ကတ္ျပား တစ္ခုခုအစား မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည့္ လက္မွတ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လက္မွတ္ကို ယခင္က ပုံစံစာ႐ြက္ျဖင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း၊ ကိုင္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးရာမွ White Card ဟု အသုံးတြင္က်ယ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly