ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံကုန္က်မည့္ ကြၽန္းတုတည္ေဆာက္ေရး တ႐ုတ္စီစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/30/2014 05:32:00 PM


ေမ၊၂၉။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ျပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (EEZ)မိုင္ ၂ဝဝ အကြာအေဝးအတြင္းရွိ စပရတ္တလီ ကြၽန္းစု၌
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံကုန္က်မည့္ ကြၽန္းတုတစ္ခုတည္ေဆာက္ေရး စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အမွတ္(၉)ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ သုေတသနေရးဌာနသည္ စပရတ္တလီ
ကြၽန္းစုအတြင္းရွိတ႐ုတ္ကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ Fiery Cross ေက်ာက္တန္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကြၽန္းတုပံုစံကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း Qianzhan အြန္လိုင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ Fiery Cross ေက်ာက္တန္းအနီးတြင္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၃ မီတာျမင့္ၿပီး ၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းေသာ
စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္မႈကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံရွိမည္ျဖစ္ၿပီး
၁ဝ ႏွစ္တာကာလအတြင္းအၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္အဆိုပါတည္ေဆာက္မႈမွာ အေလးခ်ိန္တန္ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ရွိ ႏ်ဴကလီးယား
စြမ္းအင္သံုးလယာဥ္တင္သေဘၤာ တစ္စင္းတည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္တူညီေနေၾကာင္း ၎ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါကြၽန္းတုမွာ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီးအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏
ရပ္တည္မႈက႑ကိုခိုင္မာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္ေရးႀကီးမားသည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၎ဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံPalawan ျပည္နယ္ အနီးရွိ Panganiban (Mischief) ေက်ာက္တန္းတြင္လည္းကြၽန္းတုတစ္ခု
တည္ေဆာက္ေရး စီစဥ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကြၽန္းကိုစစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳေရးအျပင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိ
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစင္တာတစ္ခုအသြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

Source; Qianzhan
ဘာသာျပန္ David
The Myanma Age