လယ္ဆည္က ေဒၚလာ ၁၆၃ သန္းေခ်းမည့္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကန္႔ကြက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/30/2014 12:28:00 PM


ေနျပည္ေတာ္မွာ ဗဟိုျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို တင္ျပတာေၾကာင့္ အမတ္ေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြအဖဲြ႔ကေန ေဒၚလာ ၁၆၃ သန္း ေခ်းယူဖို႔ တင္ျပခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ဆုိင္းငံ့ထားလိုက္ပါတယ္။

ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတည္ျပဳဖို႔ တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း မရွင္းလင္းမႈ၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ ေနရာဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျဖစ္ေနမႈ စတာေတြေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီး ဆိုင္းငံ့ခံလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေ၀ဖန္သူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေတြကို ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ အၾကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

DVB Burmese