တစ္ေန႔(၇)ေဒၚလာ လုပ္ခအတြက္ မိေက်ာင္းပါးစပ္ထဲ ေခါင္းထိုးထည့္သူမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/30/2014 06:49:00 PM

ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ ၿငိမ္သက္ေနသည့္ မိေက်ာင္းႀကီးကို မ်က္ေျခမျပတ္ သတိထားေနရသည္။ ၎၏ ေမးရိုးသာ တစ္ခ်က္မွ် လႈပ္ရွားလိုက္လွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္ကိုယ္ အိုးစားကြဲသြားမည္ကို ထိုသူအေနျဖင့္ အေသအခ်ာ သိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ပတၱယားမွ မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးစခန္း ဝန္ထမ္းႏွင့္ ၎၏ အမ်ိဳးသမီး အေဖာ္တုိ႔သည္ ဝမ္းေရးအတြက္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္၏ ပါးစပ္ထဲသို႔ မိမိတို႔၏ ေခါင္းမ်ားကို မိုက္ရူးရဲဆန္ဆန္ ထိုးထည့္ေနရဆဲသာ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပံုရိပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူခဲ့သည့္ အီယန္မကၠလင္းက “တစ္ေန႔ကို (၇)ေဒၚလာ ေပးမယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားသာဆိုရင္ အဲဒီလုိ လုပ္ျပရဲမလား”ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ားအျပားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ယင္းျပကြက္အတြင္း မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးစခန္းမွ လုပ္သားမ်ား၏ တစ္ေန႔လုပ္ခသည္ (၇)ေဒၚလာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ မိေက်ာင္းႀကီး တစ္ေကာင္၏ ဟထားေသာ ပါးစပ္ထဲရွိ သြားစြယ္ေဖြးေဖြးမ်ားၾကား ဦးေခါင္းကို ထိုးထည့္ျပလိုက္၊ မိေက်ာင္း၏ ႏႈတ္သီးကို နမ္းရႈပ္လုိက္ႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းသည္ ယမန္ႏွစ္က မိေက်ာင္းကိုက္ခံရၿပီး အခ်က္(၃၀) ခ်ဳပ္ခဲ့ရေသးသည္။

ပတၱယား မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရး စခန္းတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ မိေက်ာင္း၏ ပါးစပ္ထဲတြင္ ေခါင္းတစ္ခုလံုး ေၾကမြေသဆံုးသြားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အမွန္တကယ္ ႀကံဳခဲ့ဖူးသည္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္တိုင္ ပတၱယားတြင္ မိေက်ာင္းေလ့က်င့္ေရး ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူ အေရအတြက္ တစ္စထက္တစ္စ တိုးပြားလာေနဆဲဟု သိရသည္။ ဖေလာ္ရီဒါရွိ စိန္႔ေအာ္ဂက္စတင္း မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဇီဝေဗဒ ဥယ်ာဥ္တြင္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္၏ ကိုက္အားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္၏ ကိုက္အားသည္ တစ္စတုရန္းလက္မ အက်ယ္အဝန္းတြင္ ေပါင္ခ်ိန္(၃၇၀၀)မွ် သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ လူတစ္ဦး၏ ေခါင္းသည္ တစ္စတုရန္းလက္မလွ်င္ ေပါင္ခ်ိန္ (၁၅၀)ႏွင့္ (၂၀၀)ၾကား ဖိအားမွ်ျဖင့္ ေၾကမြသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပတၱယားမွ ဝန္ထမ္းသည္ လက္ေခ်ာ္ၿပီး မိေက်ာင္း၏ ပါးကို ထိမိသျဖင့္ တြားသြားသတၱဝါႀကီးက လွည့္ကိုက္ခဲ့ရာ နားအနီးတြင္ အခ်က္(၃၀)ထိ ခ်ဳပ္ခဲ့ရဖူးသည္။

Planet Myanmar Network